Zaznacz stronę

Siedzibą muzeum powstałego w 1978 roku jest Dom Katedralny,  położony na Wzgórzu Wawelskim między Bramą Wazów a dawnym budynkiem Zamkowego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jest to budynek scalony z dwóch XIV-wiecznych domów.  Otwarcia muzeum dokonał kardynał Wojtyła w niecały miesiąc przed wyborem na Stolicę Piotrową oraz w 20. rocznicę swoich święceń biskupich. Oprócz licznych eksponatów dotyczących chrześcijańskiej historii naszego narodu w muzeum zgromadzone są liczne pamiątki związane z Osobą Jana Pawła II.