Zaznacz stronę

W 1980 roku w Wielki Piątek papież udzielał sakramentu pojednania w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

  • W 1991 roku rozpocząło się czwarte zwołane przez Jana Pawła II zebranie plenarne Kolegium Kardynalskiego (poświęconego zagrożeniu życia ludzkiego oraz sektom)
  • W 1992 roku zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Mongolią
  • W 1995 roku odbyła się beatyfikacja Gianny Beretty Molli i Elizabetty Mory (żony i matki).
  • W 1999 roku w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego papież wygłosił orędzie wielkanocne Urbi et Orbi, a po nim życzenia świąteczne w 61 językach
  • Tego dnia ogłosił także List do artystów („Piękno”, które zbawia) – list apostolski opublikowany w Niedzielę Zmartwychwstania, ponieważ Papież chciał mu nadać określone, symboliczne znaczenie.

List Jana Pawła II do artystów jest wydarzeniem niespodziewanym, zachwycającym, cudownym – tak Czesław Miłosz rozpoczął omówienie papieskiego listu skierowanego do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Jan Paweł II traktuje ten dokument jako głos w mającym dwa tysiące lat tradycji dialogu Kościoła z artystami. Dialog ten ma bardzo głębokie uzasadnienie, gdyż jest on zakorzeniony w samej istocie doświadczenia religijnego i twórczości artystycznej. Twórczość – podkreśla Papież – jest wpisana w rdzeń powołania ludzkiego, albowiem Stwórca – poprzez samo powołanie człowieka do istnienia – powierzył mu zadanie bycia twórcą, ofiarując mu świat niczym ogromne pole, na którym może wyrażać swoje twórcze zdolności. I chociaż nie wszyscy jesteśmy powołani do bycia artystami, to zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.