Zaznacz stronę

W 1979 roku została ogłoszona pierwsza encyklika Jana Pawła II.

  • Encyklika Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) zawiera program pontyfikatu, m.in. zdanie Rola Kościoła jest służebna, gdyż Kościołowi nie wolno szukać siebie dla samego siebie.
  • W 1981 roku odbyła się audiencja generalna z podsumowaniem podróży apostolskiej na Daleki Wschód; z okazji Środy Popielcowej w rzymskiej bazylice św. Sabiny Jan Paweł II sprawował Mszę św. rozpoczynającą Wielki Post.