Zaznacz stronę

W 1978 roku Jan Paweł II odwiedził sanktuaria świętych patronów Włoch: Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.

  • W 1979 roku odbyło się posiedzenie konsultacyjne kolegium kardynalskiego zwołanego przez Jana Pawła II. Było to pierwsze od 400 lat spotkanie kolegium w innym celu niż wybór papieża.
  • W 1983 roku papież poprosił o przeprowadzenie badań historycznych w kwestii zbadania win Kościoła wobec Marcina Lutra.
  • W 1999 roku rozpoczęła się podróż do Indii i Gruzji. Osiemdziesiąta dziewiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) Jana Pawła II odbyła się w dniach 5-9 listopada. Druga podróż apostolska Jana Pawła II do Indii przebiegała w innej atmosferze niż pierwsza. Poprzedziły ją demonstracje i wystąpienia radykalnych ugrupowań hinduistycznych. Pomimo tych wystąpień wizyta przebiegła według wcześniej zaplanowanego programu. Najważniejszym punktem papieskiej wizyty było podpisanie i przekazanie Kościołowi w Azji posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia zawierającej owoce refleksji oraz propozycje Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Azji, który obradował w Rzymie w 1998 r.. Na miejsce podpisania i opublikowania tego dokumentu Jan Paweł II wybrał Indie, ponieważ kraj ten jest ojczyzną wielu pradawnych kultur, religii i tradycji. Te starożytne azjatyckie cywilizacje ukształtowały życie narodów kontynentu i pozostawiły niezatarty ślad w dziejach rodzaju ludzkiego.
  • W 2003 roku papież przyjął na audiencji prezydenta Rosji, Władimira Putina.