Zaznacz stronę

W 1962 roku bp Karol Wojtyła do Rzymu na II Sobór Watykański.

W 1980 roku Jan Paweł II złożył wizytę w Otranto (Apulia).
W 1981 roku papież wyznaczył osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.
W 1984 roku Jan Paweł II udał się z wizytą duszpasterską do Kalabrii.
W 1986 roku papież wygłosił przemówienie w kościele pojednania w Taize.
W 1989 roku odbył się w Rzymie Synod Biskupów ukraińskich.
W 1991 roku miało miejsce nabożeństwo katolicko-luterańskie w Bazylice Św. Piotra z okazji 600. rocznicy kanonizacji Brygidy Szwedzkiej.
W 1993 roku zaprezentowano publicznie encyklikę Veritatis splendor na temat podstaw nauczania moralnego. Encyklika zawiera refleksję nad całością nauczania moralnego Kościoła, której konkretnym celem jest przypomnienie niektórych fundamentalnych prawd doktryny katolickiej w kontekście współczesnych prób jej podważenia lub zniekształcenia. Nie jest to jednak encyklika potępiająca kogokolwiek za poglądy lub sugerująca umieszczenie nieprawowiernych dzieł na indeksie. Dlatego nie występują w niej żadne odniesienia do konkretnych dzieł i osób. Jej celem bowiem, nie jest krytyka konkretnych środowisk, lecz ukazanie niebezpiecznych konsekwencji i fałszywych konkluzji szeroko dziś rozpowszechnionych poglądów. Przede wszystkim jednak jest to pierwsza w historii encyklika, która stanowi refleksję nad całością nauczania moralnego Kościoła. Ukazuje więc podstawy moralności chrześcijańskiej na tle współczesnych jej zagrożeń przez różnego rodzaju subiektywizm oraz relatywizm. Konkretny kontekst a zarazem szeroka perspektywa obejmująca dwadzieścia wieków nauczania Kościoła sprawiły, że encyklikę tę przygotowywano niezmiernie długo – ponad sześć lat. Śmiało jednak można ją nazwać swego rodzaju moralnym credo Kościoła katolickiego.
W 1995 roku Jan Paweł II wygłosił orędzie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji jej pięćdziesięciolecia.