Zaznacz stronę

W 1980 roku Jan Paweł II wystosował list do Kościoła na Węgrzech wzywający do ożywienia katolicyzmu.

  • W 1984 roku papież powołał organizację “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Celem organizacji była m.in. budowa kościołów, klasztorów i ośrodków parafialnych, dokształcanie świeckich, literatura religijna oraz pomoc dla seminariów duchownych.
  • Tego samego roku oficjalnie zatwierdzono zadania i uprawnienia papieskiego sekretarza stanu abpa Agostina Casarolego. Zmiany te miały odciążyć Papieża, który pragnął się poświęcić służbie wiernym i nauczaniu.
  • W 1987 roku papież rozpoczął podróż do Argentyny. Wizyta w Argentynie kończyła 33. podróż apostolską, obejmującą ponadto Urugwaj i Chile. Ta druga już wizyta w tym kraju odbyła się w dwa lata po pokojowym zakończeniu sporu o kanał Beagle – pomiędzy Argentyną i Chile. Spór ten trwał z przerwami ok. 100 lat. W ońcu lat 70. przybrał na sile, co groziło wybuchem konfliktu zbrojnego. W 1979 r. podpisano w Montevideo (Urugwaj) pomiędzy zwaśnionymi krajami dwa porozumienia, które zapoczątkowały proces pokojowego zakończenia sporu. W wyniku jednego z nich do roli mediatora zaangażowano Stolicę Apostolską.

W ciągu siedmiu dni podróży Papież odwiedził 10 miast i odbył wiele spotkań z reprezentantami różnych środowisk. Spotkał się z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych, z korpusem dyplomatycznym, z duchowieństwem, z rolnikami, z chorymi, z robotnikami, ze wspólnotą polską, z przemysłowcami, z ludźmi kultury i nauki, a także z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich oraz ze wspólnotami: muzułmańską, żydowską i ukraińską.

Kulminacyjnym punktem podróży były obchody Światowego Dnia Młodzieży. Do stolicy Argentyny przybyła młodzież z dwudziestu krajów ze wszystkich kontynentów. Spotkanie poprzedziło dwudniowe Międzynarodowe Forum Młodzieży. W sobotni wieczór nastąpiło otwarcie Światowego Dnia Młodzieży, a w Niedzielę Palmową uroczysta msza św. W głównych uroczystościach wzięło udział blisko 2 min osób.

6 kwietnia odbyło się spotkanie Jana Pawła II z prezydentem Alfonsinem i członkami rządu w pałacu rządowym w Buenos Aires, podczas którego wspominał o konieczności szanowania przez państwo słusznych swobód jednostki, rodziny i grup społecznych. Nastepnie papież wygłosił przemówienie do wiernych w katedrze pw. Świętej Trójcy.

  • W 1990 roku odbyła się audiencja dla przewodniczącego OWP Jasira Arafata.
  • W 1993 roku Jan Paweł II wystosował telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy powstania w getcie warszawskim.