Strona Główna > Posty > 6 stycznia

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

6 listopada 2018

6 stycznia


Podczas pontyfikatu Jana Pawła II dnia 6 stycznia miało miejsce kilka ważnych wydarzeń.

  • W 1979 roku Jan Paweł II udzielił święceń biskupich swojemu następcy na urzędzie arcybiskupa metropolity krakowskiego ks. Franciszkowi Macharskiemu. Odbyły się one w Bazylice św. Piotra w Rzymie z towarzyszeniem biskupów pomocniczych krakowskich: Juliana Groblickiego i Stanisława Smoleńskiego
  • Datę uroczystości Objawienia Pańskiego nosi kilka papieskich dokumentów. W 1982 roku Ojciec Święty skierował do Kościoła w Chinach list apostolski „Caritatis Christi”. Rok później opublikowano papieską bullę „Aperite portas Redemptori” ogłaszającą Jubileusz 1950-lecia Odkupienia. Z kolei w 1994 roku Jan Paweł II wystosował list do włoskich biskupów o odpowiedzialności katolików w obliczu wyzwań współczesności.
  • Natomiast najbardziej znaczący był dzień 6 stycznia 2001 roku. Wówczas miało miejsce zamknięcie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Z tej okazji papież ogłosił list apostolski „Novo millennio ineunte”, a także zamknął tego dnia Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra.