Zaznacz stronę

W 1994 roku papież miał udać się do Sarajewa.

W 1989 roku odbyła się audiencja Ojca Świętego dla Kika Arguella, inicjatora ruchu neokatechumenatu.
W 1994 roku ukazał się komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o odwołaniu podróży do Sarajewa, ze względu na niemożność zagwarantowania bezpieczeństwa Ojcu Świętemu oraz wiernym, którzy chcą się z nim spotkać.
W 1996 roku rozpoczęła się dwudniowa pielgrzymka apostolska na Węgry. Wizyta ta związana była z jubileuszem 1000-lecia opactwa benedyktyńskiego Pannonhalma (Święta Góra Panońska), narodowego sanktuarium Węgrów.