Zaznacz stronę

W 1979 roku podczas I pielgrzymki do Polski papież odwiedził Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Oświęcim.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA: Spotkanie z wiernymi przed Sanktuarium Matki Bożej • Nadanie sanktuarium tytułu bazyliki mniejszej

WADOWICE: Spotkanie z wiernymi przed kościołem parafialnym

OŚWIĘCIM-BRZEZINKA: Msza św. na terenie byłego obozu koncentracyjnego

Bardzo osobisty charakter miała wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Wadowicach. W Kalwarii Zebrzydowskiej mówił m.in., że Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? Może i to naturalne piękno krajobrazu, który stąd się roztacza u progu polskich Beskidów. Z pewnością ono nam przypomina także o Maryi, która – by odwiedzić Elżbietę – «udała się w okolicę górzystą». Nade wszystko jednakże to, co tutaj człowieka stale pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie i szczodrze poprzez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki. W Wadowicach zaczął od słów: Z wielkim wzruszeniem przybywam dzisiaj do tego miasta, w którym się urodziłem – do parafii, w której zostałem ochrzczony i przyjęty do wspólnoty Kościoła Chrystusowego – do środowiska, z którym związałem się przez osiemnaście lat mojego życia, od urodzenia do matury. Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia.

  • W 1981 roku Jan Paweł II zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Papież od samego początku swego pontyfikatu myślał o tym wydarzeniu. Sam ułożył modlitwę, która miała zostać odczytana na zakończenie nieszporów w Bazylice Matki Bożej Większej 7 czerwca 1981 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Był to zarazem dzień ekumenicznych obchodów 1600. rocznicy I Soboru Konstantynopolitańskiego oraz 1550. rocznicy Soboru Efeskiego (na którym oficjalnie przyznano Maryi tytuł Theotokos – Bogarodzicy). W ich ramach Jan Paweł II tego samego dnia celebrował uroczystą Eucharystię w Bazylice św. Piotra. Ponieważ Ojciec Święty nie mógł uczestniczyć w popołudniowej liturgii w Bazylice Santa Maria Maggiore, jego przemówienie zostało wcześniej zarejestrowane i odtworzone podczas nieszporów. Tekst odnoszący się bezpośrednio do “Aktu zawierzenia” brzmi:

O, Matko ludzi i ludów, Tobie znane są wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych, którzy najbardziej na to czekają – a zarazem: na których zawierzenie Ty również czekasz szczególnie. Weź w swą macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.

  • W 1982 roku, Jan Paweł II przyjął w Watykanie amerykańskiego prezydenta, Ronalda Reagana. Podczas spotkania obaj zobowiązali się do pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości na świecie.
  • W 1991 roku w ramach IV pielgrzymki do Polski papież odwiedził Włocławek i Płock.

WŁOCŁAWEK: Lądowisko aeroklubu – msza św. i koronacja obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Kalisza (Niedźwiady)

PŁOCK: Msza św. • Zakład karny – spotkanie z więźniami • Katedra – nabożeństwo czerwcowe i zamknięcie 42. Synodu Diecezjalnego • Spotkanie z młodzieżą

  • W 1997 roku podczas VI pielgrzymki do Polski papież odwiedził Zakopane, Ludźmierz i Kraków

ZAKOPANE: Kościół Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – msza św. i konsekracja kościoła • Kościół Świętej Rodziny – spotkanie z grupą około 400 dzieci zakopiańskich, które w maju przystąpiły do I Komunii św.

LUDŹMIERZ: Modlitwa różańcowa (ponad 200 tys. pielgrzymów)

KRAKÓW: Łagiewniki – nawiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i relikwii bł. s. Faustyny Kowalskiej. Spotkanie z siostrami ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

Piękne słowa Jan Paweł II skierował w Ludźmierzu do Podhalan: W tę pierwszą sobotę miesiąca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przychodzimy do Pani Ludźmierskiej, Gaździny Podhala. A jest to miejsce jak najbardziej godne tego, by dziś stało się sanktuarium, w którym jednoczą się wierni z całego świata wraz z papieżem na modlitwie różańcowej. Już bowiem prawie od sześciuset lat kolejne pokolenia Podhalan i wiernych z całej Polski oddają tutaj hołd Matce Boga. A ta cześć Maryi nierozerwalnie łączy się z różańcem. Lud podhalański, który odznacza się prostą i głęboką wiarą, zawsze miał poczucie tego, jak wspaniałym źródłem chodzili tu pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten sposób szkołę najlepszą.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach swoje przemówienie zaczął Papież od słów: Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego miłosierdzia. (…) Stąd (…) wyszło orędzie miłosierdzia Bożego, które sam Chrystus zechciał przekazać naszemu pokoleniu za pośrednictwem błogosławionej siostry Faustyny. Jest to orędzie jasne, czytelne dla każdego.

  • W 1999 roku podczas VII pielgrzymki do Polski papież odwiedził Licheń, Bydgoszcz i Toruń

LICHEŃ: Poświęcenie sanktuarium Matki Bożej

BYDGOSZCZ: Msza św. (500 tys. wiernych). Koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości, patronki miasta

TORUŃ: Nawiedzenie katedry • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika- spotkanie z rektorami wyższych uczelni i kierownikami instytucji naukowych w Polsce • Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego – nabożeństwo czerwcowe i beatyfikacja ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

W Toruniu Ojciec Święty nakreślił rolę nauki i naukowców, zwłaszcza chrześcijan, w perspektywie nowego tysiąclecia. Mówił m.in.: Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę – dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. Podczas beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego dużo mówił o Ewangelii pokoju. Wskazywał, że: Społeczeństwa i narody potrzebują ludzi pokoju, prawdziwych siewców zgody i wzajemnego poszanowania. Ludzi, którzy wypełnią swoje serca pokojem Chrystusowym i poniosą go innym, poniosą go do domów, urzędów i instytucji, miejsc pracy, na cały świat.