Zaznacz stronę

W 1967 roku kard. Karol Wojtyła złożył wizytę w Mauthausen (miejsce obozu koncentracyjnego) i w Osjaku (Austria).

  • W Osjaku znajduje się klasztor benedyktyński, do którego – według legendy – zgłosił się polski król Bolesław Śmiały po zabójstwie biskupa Stanisława.
  • W 1980 roku podczas pielgrzymki do Brazylii Jan Paweł II spotkał się z 20 trędowatymi z kolonii Aguas Claras.
  • W 1981 roku papież mianował bp. Józefa Glempa arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski.
  • W 1984 roku miała miejsce audiencja udzielona przez papieża członkom komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej. Podczas tego spotkania Jan Paweł II wygłosił przemówienie “Apartheid”.
  • W 1990 roku Ojciec Święty przyjął na audiencji 25 studentów z 22 krajów, uczestników kursu astronomii zorganizowanego przez Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Podczas spotkania Papież wygłosił przemówienie “Właściwe użycie instrumentów naukowych przyczynia się do zachowania harmonii Stworzenia”.
  • W 2003 roku Jan Paweł II wystosował list z okazji 60. rocznicy wydarzeń na Wołyniu.