Zaznacz stronę

W 1976 roku rozpoczęły się rekolekcje wygłoszone przez Karola Wojtyłę dla Kurii Rzymskiej.

Rekolekcje trwały do 13 marca, a ich treść jeszcze w tym samym roku ukazała się w Polsce, w książce pt. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Powierzenie przez Pawła VI prowadzenia owych rekolekcji Karolowi Wojtyle było kolejnym dowodem papieskiego uznania dla krakowskiego kardynała. Paweł VI dokonał w ten sposób następnej jego prezentacji najwyższym kręgom kościelnym.