Zaznacz stronę

Dzisiejsza data wiąże się z trzema wydarzeniami z ostatnich lat pontyfikatu Jana Pawła II.

W dniach 7-13 października 2002 roku w Rzymie – na zaproszenie Jana Pawła II – przebywał Teoktyst, ówczesny Patriarcha Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Była to kontynuacja “pielgrzymki jedności”, którą zainicjował polski papież swoją podróżą apostolską do Rumunii w maju 1999 roku. Podczas tej wizyty biskup Rzymu i rumuński patriarcha podpisali wspólną deklarację o dążeniu do jedności, a na jej zakończenie Ojciec Święty odprawił w obecności Teoktysta Mszę świętą w Bazylice św. Piotra. Podczas liturgii obaj udzielili błogosławieństwa ewangeliarzem, obaj wygłosili homilię, razem odmówili nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary oraz wspólnie udzielili błogosławieństwa apostolskiego.
Na zakończenie Roku Różańca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 7 października 2003 roku, Jan Paweł II pielgrzymował do sanktuarium maryjnego w Pompejach, gdzie czczony jest wizerunek Matki Bożej Różańcowej, wręczającej różaniec św. Dominikowi i św. Katarzynie Sieneńskiej. Podczas tej wizyty Ojciec Święty przewodniczył modlitwie różańcowej w intencji pokoju na całym świecie i wygłosił przemówienie do zgromadzonych wiernych. Pompeje są jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego we Włoszech, odwiedzanym co roku przez 4 mln pielgrzymów.
Rok później, 7 października 2004 roku, Jan Paweł II podpisał list apostolski Mane nobiscum Domine z okazji rozpoczynającego się Roku Eucharystii, który zakończył się w październiku 2005 roku. Papież zaprosił w tym liście wszystkich wiernych do szczególnego przeżywania Najświętszej Ofiary jako kontemplacji oblicza Chrystusa na wzór uczniów z Emaus, którzy prosili Jezusa: Zostań z nami, Panie (Mane nobiscum Domine). Ojciec Święty zachęcił też do pogłębienia wiary w Eucharystię i do bardziej świadomego jej przeżywania.