Zaznacz stronę

W 1979 roku -papież napisał pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.

  • Kapłaństwo, zbudowane na fundamencie sakramentu, musi być dla drugich wyraźnym i przejrzystym znakiem i drogowskazem. Jest to nadrzędny warunek pasterskiej posługi. Kapłan jako szafarz i świadek Bożych tajemnic nie może poddawać się prądom jego czasów, nie może ulegać różnym formom manipulacji i instrumentalizacji człowieka – twierdzi Jan Paweł II. Przeciwnie, powinien z jednej strony starać się jak najpełniej zrozumieć czas, w którym wypełnia swoje posłannictwo, a z drugiej – powinien stale powracać, do Tego, który jest Panem ludzkich dziejów: do Chrystusa, jako fundamentu życia moralnego. Ostatecznie – przekonuje Papież – zawsze potrzebny ludziom okaże się kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebującym.
  • W 1988 roku papież napisał list do kard. Ratzingera w sprawie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X założonego przez abpa Marcela Lefebvre’a.
  • W 1991 roku rozpoczęło się dwudniowe spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów zwołane przez kard. Szokę i zaakceptowane przez Jana Pawła II. Spotkanie dotyczyło uzdrawiania finansów Watykanu.
  • W 1994 roku papież odprawił Mszę św. dla uczczenia zakończenia prac renowacyjnych w Kaplicy Sykstyńskiej (odrestaurowanie fresków Michała Anioła).
  • W 2000 roku odbyła się kolejna audiencja dla prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.