Zaznacz stronę

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, wśród wydarzeń, które wprowadzają w klimat jubileuszowych obchodów znalazł się zainaugurowany w czwartek wieczorem (27.02) w Wadowicach cykl wykładów – „Aby życie miało sens”, organizowany przez Gminę Wadowice wspólnie z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

 

Zainteresowani wysłuchaniem pierwszych wykładów z tego cyklu szczelnie wypełnili salę Wadowickiej Biblioteki Publicznej. Przywitani zostali przez burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskiego, zaproszonych prelegentów oraz ks. dr. hab. Roberta Nęcka, moderatora spotkania, który zapowiedział, że wykłady, wygłoszone podczas sześciu zaplanowanych spotkań, będą dotykały różnych dziedzin życia, którymi interesował się Jan Paweł II. Pierwszymi poruszonymi kwestiami były: duchowość i równie bliska Świętemu Papieżowi – logika. Pierwszy z wykładów – „Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w życiu świętego Jana Pawła II” wygłosił ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego. Mówił o podobieństwach w życiu i dziele obojga świętych, których, choć nigdy się nie spotkali, łączyło wiele, tak intelektualnie jak i duchowo, a nawet biograficznie – udowadniał ks. prof. Wojciech Zyzak.

Zamordowana w Auschwitz karmelitanka żydowskiego pochodzenia, wybitna intelektualistka bliska była Janowi Pawłowi II pod względem teologicznym –  choćby z racji umiłowania karmelitańskiej duchowości, a w dziedzinie filozofii – z racji posługiwania się metodą fenomenologii. Łączyły ich więc: przekonanie o istnieniu obiektywnej prawdy, o związku prawdy z miłością, filozoficzne zainteresowanie mistyką (bliski był obojgu św. Jan od Krzyża), a także zamiłowanie do poezji ­wymieniał Ksiądz Rektor. Powołując się na słowa Jana Pawła II z encykliki „Fides et ratio”, według którego duch ludzki wznosi się do Boga na dwóch skrzydłach – wiary i rozumu, tłumaczył bliskość świętych – św. Teresy Benedykty od Krzyża i św. Jana Pawła II , którzy pragnąc poznać prawdę, poznając Boga i miłując Go docierali do prawdy także o sobie, z czym łączyło się całkowite i ufne zawierzenie Chrystusowi, poświęcenie swojego życia Bogu.

Ks. prof. Wojciech Zyzak przypomniał, że św. Teresa Benedykta od Krzyża została kanonizowana przez Jana Pawła II w 1998 roku i ogłoszona patronką Europy.

W drugim z wygłoszonych tego wieczoru wykładów ks. prof. Adam Olszewski (UPJPII) mówił „O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką”. Przypomniał wydarzenie, które prof. Jerzy Kalinowski (KUL), podobnie jak prelegent – filozof i logik – opisał w swojej książce „Poszerzone serca. Wspomnienia”. Przypomniał w niej wyprawę z Karolem Wojtyłą na narty na Kasprowy Wierch. Wojtyła zamierzał kupić od razu więcej biletów na kolejkę, by jak najwięcej razy zjechać z góry na nartach, zaś prof. Kalinowski nazywając to „hedonizmem sportowym” zaproponował wyjście na szczyt na nogach uzbrojonych w foki, co mogło skutkować potem, z uwagi na czas takiego wyjścia, co najwyżej jednym zjazdem w dół. Po chwili zastanowienia Karol Wojtyła stwierdził – „Masz rację”. To wydarzenie stało się przyczynkiem do refleksji jaką podzielił się ks. prof. Adam Olszewski nt. logiki, wytrwałości, konsekwencji, potrzeby samodoskonalenia się. Mówił o też Karolu Wojtyle, jako o tym, który ugruntował taką a nie inną koncepcję filozoficznej teorii moralności. A dochodził do tej koncepcji z niezmierną cierpliwością, chętnie poddając ją krytyce, którą zawsze lubił i cenił.

 

Pod hasłem: „Aby życie miało sens. Wykłady otwarte z racji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła” zaplanowano jeszcze pięć takich spotkań połączonych z wykładami o różnej tematyce, dotykającymi spraw, o których mało się mówiło lub wcale. Kolejne – 19.03, 30.04., 24.09., 22.10., 19.11. 2020 r. Wszystkie odbywać się będą w Wadowickiej Bibliotece Publicznej przy ul. Legionów 1.

 

Źródło: Biuro Prasowe UPJP2