Zaznacz stronę

Wśród wielu wydarzeń jubileuszowych, jakie poprzedzają obchody 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, znalazł się cykl otwartych wykładów “Aby życie miało sens”, do uczestnictwa w których zaprasza Gmina Wadowice z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

 

Pierwsze z cyklu wykładów wygłoszą: ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Zyzak (rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), pt. „Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w życiu świętego Jana Pawła II” oraz ks. prof. nadzw. Adam Olszewski, pt. „O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką”.

Moderatorem dyskusji, do której zapraszają organizatorzy po każdej z obu prelekcji, będzie ks. dr hab. Robert Nęcek.

PROGRAM:

17.00 – Rozpoczęcie wykładów / przywitanie gości przez Burmistrza Wadowic i Rektora UPJPII
17.05 – Wykład ks. prof. dr hab. Wojciecha Zyzaka (rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) „Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) w życiu świętego Jana Pawła II”
17.35 – Panel dyskusyjny (prowadzi ks. dr hab. Robert Nęcek)
17.55 – Przerwa kawowa
18.10 – Wykład ks. prof. nadzw. dr hab. Adama Olszewskiego „O pewnym mało znanym związku Karola Wojtyły z logiką”
18.40 – Panel dyskusyjny (prowadzi ks. dr hab. Robert Nęcek)
19.00 – zakończenie

W ciągu roku zostanie zorganizowanych sześć takich wykładów o różnej tematyce (27.02, 19.03, 30.04., 24.09., 22.10., 19.11. br.).