Zaznacz stronę

Angola 4 – 5 i 7 – 10 VI Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz obchody 500-lecia ewangelizacji Angoli. Najważniejsze przesłanie: Przez kilkadziesiąt lat kraj ten nękany był przez wojny i komunistyczny reżim, który obalony został w 1991 r. W przemówieniach Jan Paweł II nawiązywał do ogromnej tragedii tego narodu, wyrażał solidarność z umęczoną wojną ludźmi, kierował do nich słowa pocieszenia i nadziei. Mówił: „Obecnie Bóg pozwolił, bym przybył do was jako pielgrzym miłości i pokoju. Przynoszę Dobrą Nowinę pojednania i pokoju dla tego umiłowanego ludu. (…) Przybywam, aby dodać wam odwagi w waszych wysiłkach, przynieść nową nadzieję waszej nadziei, pomóc wam rozeznać, jaką drogę obrać w przyszłości. (…) Przybywam do ciebie, Angolo, z uczuciem przyjaźni, szacunku i ufności: niech spełni się twoje przeznaczenie kraju wolnego i braterskiego!”. Papież odprawił Mszę św. na stadionie w Huambo, gdzie w czasie wojny odbywały się egzekucje. Mówił w tym miejscu: „Nigdy więcej wojny! Pokój dla Angoli! Pokój dla Angoli na zawsze!”. W uroczystość Zesłania Ducha Św. papież odprawił Mszę św. zamykającą obchody 500-lecia ewangelizacji Angoli. We Mszy tej udział wzięło ok. 1 mln osób. W homilii papież mówił, iż głoszenie jak i przyjmowanie Dobrej Nowiny nie jest możliwe bez pomocy Ducha Św. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 6 VI Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Kulminacyjnym punktem była Msza św. podczas której w homilii papież mówił o małżeństwie i rodzinie. Znaczna część mieszkańców wyspy żyje w wolnych związkach, papież zwracał zatem uwagę na sakramentalny wymiar małżeństwa. Pod koniec przemówienia papież nawiązał do mającego tutaj miejsce handlu niewolnikami i ostro potępił ten proceder.

źródło: www.janpawel2.pl