Zaznacz stronę

– Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym – czytamy w liście otwartym kilkuset ludzi nauki. Jest to apel osób świeckich, profesorów różnych uczelni, o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II.

 

Jeśli inne osoby świeckie z tytułem profesora chciałyby podpisać się pod tym apelem mogą to zrobić pisząc na adres: apelprofesorow@gmail.com z podaniem tytułu naukowego i nazwą uczelni.

A oto pełna treść listu:

Sygnatariuszami tego listu są osoby pracujące na polskich uniwersytetach i w instytutach badawczych. W naszej pracy naukowej i dydaktycznej jesteśmy zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom. Jako obywatele czujemy się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych.

W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw. Pretekstem do wysuwania radykalnych żądań stał się opublikowany przez Stolicę Apostolską „Raport na temat wiedzy instytucjonalnej i procesów decyzyjnych Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do byłego kardynała Theodore’a McCarricka”. Dokładna analiza tego raportu nie wskazuje jednak na żadne fakty, które dawałyby podstawę do powyższych oskarżeń pod adresem Jana Pawła II.

Przepaść dzieli sprzyjanie jednemu z najcięższych przestępstw od podejmowania błędnych decyzji personalnych wynikających z niepełnej wiedzy czy wręcz fałszywych informacji. Wspomniany Theodore McCarrick cieszył się zaufaniem wielu wybitnych osób, w tym prezydentów Stanów Zjednoczonych, potrafiąc głęboko ukrywać ciemną, przestępczą stronę swojego życia. Wszystko to nasuwa przypuszczenie, że pomówienia i niepoparte źródłowo ataki na pamięć o Janie Pawle II motywowane są z góry przyjętą tezą, co odbieramy ze smutkiem i głębokim niepokojem. Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów. Do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił 5 października 1995 roku:

„Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka. Życie w warunkach wolności, do której dążą jednostki i narody, jest wielką szansą rozwoju duchowego człowieka i moralnego ożywienia narodów”.

Jan Paweł II odegrał ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. Liczni rodacy uznawali jego wielki autorytet również w latach późniejszych. Nauczanie Papieża-Polaka zawierało idee, które wielu obywateli Rzeczpospolitej przyjęło za rozstrzygające podczas referendum potwierdzającego akcesję Polski do Unii Europejskiej. Dzięki Janowi Pawłowi II polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie. Przemawiał z mocą do tłumów, a jednocześnie wywierał niezatarty wpływ na ludzi mających z nim osobisty kontakt. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia.

Jan Paweł II wielokrotnie miał odwagę podejmowania działań przełomowych, zawsze budując jedność, zasypując historyczne podziały. Takimi były między innymi: wizyta w synagodze w Rzymie w 1986 r., zaproszenie przedstawicieli głównych religii świata na wspólną modlitwę do Asyżu, wyznanie grzechów Kościoła katolickiego w 2000 r. Innym doniosłym gestem, szczególnie dla nas ważnym, była rehabilitacja Galileusza, którą papież antycypował już w roku 1979 podczas uroczystego wspomnienia Alberta Einsteina w stulecie jego urodzin. Rehabilitacja ta, dopełniona na życzenie Jana Pawła II przez Papieską Akademię Nauk trzynaście lat później, była symbolicznym uznaniem autonomii i wagi badań naukowych. Jak to podkreślił sam inicjator: „Sprawa Galileusza może stać się lekcją także dla nas, przydatną w analogicznych sytuacjach, które istnieją dziś lub mogą się pojawić w przyszłości”.

Imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dla młodych ludzi, którzy urodzili się już po jego śmierci, zdeformowany, zakłamany i poniżony wizerunek papieża może stać się jedynym znanym.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym. Pokazujemy w ten sposób, że nie mamy szacunku dla dziejowych dokonań i najjaśniejszych kart w naszej współczesnej historii. Jeśli takie ich traktowanie nie zostanie powstrzymane, to z czasem pozostaną nam w świadomości tylko klęski i momenty hańby Rzeczpospolitej, obraz z gruntu nieprawdziwy, jednak z wszystkimi tego konsekwencjami. A z nich najpoważniejszą stanie się przekonanie następnego pokolenia, że nie ma żadnego powodu, by wspólnotę z taką przeszłością podtrzymywać.

 

Apel podpisali dotąd:

Prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. Pwr Ryszard Błażej, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Artur Błażejewski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Maciej Chorowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab.inż. Arch. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maria Cieślak-Golonka, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. Prof. PWr Łukasz Damurski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Leszek Golonka, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Graczyk, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UMK Ireneusz Grułkowski, UMK Toruń

Prof. dr hab. Wojciech Grochala, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. inż. arch., prof. PWr Agnieszka Gryglewska, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. prof. PWr Marek Hawryluk, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jacek Jakubowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Uniwersytet w Białymstoku.

dr hab. inż. prof. PWr Agnieszka Jurlewicz, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. PWr Jacek Kasperski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Henryk Kasprzak, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. UWr Elżbieta Kaszuba, Uniwersytet Wrocławski

Prof.dr hab. Krzysztof Kawalec, Uniwersytet Wrocławski, IPN

Prof. dr hab. Jan Kęsik, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN, prof. em.

Prof. dr hab. dr hc Tadeusz Marek Krygowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski

dr hab. inż. prof. Pwr Karol Malecha, Politechnika Wrocławska

Dr hab. prof. Pwr Ziemowit Malecha, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Leszek Markowski, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jacek Miękisz, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK Toruń

dr hab. inż. arch. prof. PWr Przemysław Nowakowski, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Witold Posadowski, Politechnika Wrocławska

Dr hab., prof. UwB Jerzy A. Przeszowski, Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. inż prof. PWr Edward Przydrożny, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Leszek Roszkowski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prof. dr hab. Włodzimierz Salejda, Politechnika Wrocławska

Prof. dr. hab. Jan Sobczyk, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Solecki, Politechnika Wrocławska

Prof dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. prof. UWr Bożena Szaynok, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. prof. UWr Krzysztof Szlachcic, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Sławomir Szymański, prof. emerytowany, Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa.

dr hab. inż. prof. PWr Romuald Tarczewski, Politechnika Wrocławska

Dr hab. inż. prof. PWr Krzysztof Tomczuk, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak, emerytowany prof. UJ; profesor PWSZ w Tarnowie

Prof. dr hab. Andrzej Wiszniewski, Politechnika Wrocławska, emeryt

Prof. Dr hab. Marek Zając, Politechnika Wrocławska, Politechnika Wrocławskia, emeryt

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Kacper Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. PWr Irena Zubel, Politechnika Wrocławska, emerytowany profesor

Prof. Andrzej Białas, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejetnosci, Kraków

Prof. Stefan Chłopicki, Collegium Medicum UJ, Kraków

Prof. Tomasz Dohnalik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka, Lódź

Prof. Zygmunt Kolenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prof. Edward Malec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Jakub Rembieliński, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Janusz Rieger, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. dr hab. Tomasz Szoplik, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Prof. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Prof. Karol Życzkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Prof. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

prof. UAM Alina Borkowska-Rychlewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. UAM Mariusz Bryl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Bogdan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. UW Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski

prof. Krzysztof Cena, Sydney

prof. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. Agnieszka Czajkowska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

prof. UAM Elżbieta Czarniewska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. Janusz Czebreszuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Jacek Dabert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Magdalena Danielewiczowa, Uniwersytet Warszawski

prof. Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

prof. Bogusław Dopart, Uniwersytet Jagielloński

prof. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. UAM Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. inż. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

prof. UMCS Elżbieta Flis-Czerniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. inż. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

dr hab. Tomasz Garbol, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. Stefan Grajek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński

prof. Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. Dorota Heck, Uniwersytet Wrocławski

prof. Anna Irena Jabłecka, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr. hab. Jerzy Jabłecki, chirurg

prof. UwB Anna Janicka, Uniwersytet w Białymstoku

prof. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski

prof. Michał Januszkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Tomasz Jasiński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Ryszard Kantor, Uniwersytet Jagielloński

prof. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski

prof. UW Anna Kieliszczyk, Uniwersytet Warszawski

prof. UKSW Krzysztof Koehler, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. IBL PAN Ewa Kołodziejczyk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

prof. Andrzej Korbel, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. Maria Korytowska, Uniwersytet Jagielloński

prof. Teresa Kostkiewicz, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego(profesor emeritus)

prof. UAM Jacek Kowalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski(profesor emeritus)

prof. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski

prof. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. UZ Dorota Kulczycka, Uniwersytet Zielonogórski

prof. Anna Legeżyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

prof. UAM Katarzyna Lisiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Przemysław Makarowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Małgorzata Mańka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski

prof. Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski

prof. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza(profesor emeritus)

prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

prof. Elżbieta Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. UAM Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Radosław Okulicz-Kozaryn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski

prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. Mariusz Orion Jędrysek, Uniwersytet Wrocławski

prof. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy

prof. UAM Magdalena Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Olga Płaszczewska, Uniwersytet Jagielloński

prof. inż. Bolesław Pochopień, Politechnika Gdańska

prof. Jadwiga Puzynina, Uniwersytet Warszawski

prof. UAM Wiesław Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Grzegorz Raubo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Jarosław Różański OMI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

prof. Witold Sadowski, Uniwersytet Warszawski

prof. UKSW Magdalena Saganiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki

prof. UAM Rafał Sikorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. KUL Dariusz Skórczewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski

prof. Agata Stankowska-Kozera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. UAM Anna Stankowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus)

prof. Wojciech Stankowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus)

prof. Andrzej Strzałecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny

prof. UAM Hanna Suchocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. ATH Jolanta Szarlej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej

prof. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki

prof. Artur Świergiel, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

prof. Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

prof. inż. Stefan Taczanowski, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. UAM, Piotr Tomczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Marian Turzański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. UAM Witold Tyborowski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. Andrzej Tyszczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. UW Jadwiga Wajszczuk, Uniwersytet Warszawski (profesor emeritus)

prof. UG Jean Ward, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrzej Waśko, Uniwersytet Jagielloński

prof. UAM Marek Wedemann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. UwB Violetta Wejs-Milewska, Uniwersytet w Białymstoku

prof. Elżbieta Wesołowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki

prof. UŚ Marta Zając, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. UW Zofia Zaron, Uniwersytet Warszawski

prof. Anna Maria Zawadzka, Uniwersytet Gdański

prof. Stefan Zawadzki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (profesor emeritus).

prof. UAP Jakub Żmidziński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr Tomasz Żurawlew, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. Stanisław Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. Barbara Wysocka, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk (profesor emeritus)

prof. SGH Elżbieta Firlit, Szkoła Główna Handlowa

Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Tomasz Dietl , członek rzeczywisty PAN, członek PAU, IF PAN

Prof. dr hab. Izabella Gregory IWC PAN,

Prof. dr hab. Paweł Horodecki Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Andrzej Jezierski IFM PAN, Poznań

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Janusz Limon, członek rzeczywisty PAN, członek PAU, GUMed

Prof. dr hab. Cezary Olbracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Michał Andrzej Oleś, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Sylwester Porowski, IWC PAN,

Prof. dr hab. Kazimierz Maria Rzążewski, CFT PAN

Prof. dr hab. Henryk Szymczak, członek rzeczywisty PAN,

Prof. dr hab. Ryszard Horodecki, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Józef Szudy, członek rzeczywisty PAN,

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent PAN, członek PAU, UG

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, członek rzeczywisty PAN, członek PAU, FNP

Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Prof. dr hab. Jakub Rembieliński, Uniwesytet Łódzki

Prof. dr hab. Marcin Pliński, Uniwersytet Gdański, prof. em.

Prof. dr hab., Roman Micnas, członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Andrzej Zelaźniewicz – członek rzeczywisty PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stanislaw.Woronowicz, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi,

Prof. dr hab. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Andrzej Ślebarski, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski,Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Maria Kamińska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz, Polit. Poznańska

Prof. dr hab. Kazimierz Bodek , UJ

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Krystian Roleder, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Piotr Kossacki, Uniwersytet Warszawski

Profesor dr n. med. Piotr I. Roszkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. prof. em.

Prof. dr hab. Edward Malec Uniwersytet Jagielloński

Gdańsk – Kraków – Poznań – Warszawa – Wrocław,