Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja s. Marii Restytuty Kafka, o. Jakuba Kern i ks. Antoniego Schwartz. Najważniejsze przesłanie: Hasłem pielgrzymki były słowa: „Przyjdź Duchu Stworzycielu”. Podczas przemówień papież zwracał uwagę na misyjną działalność każdego ochrzczonego oraz wzywał do odważnego świadectwa o Chrystusie. Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. podczas której Jan Paweł II beatyfikował s. Marię Restytutę Kafka, o. Jakuba Kern i ks. Antoniego Schwartz. W homilii papież mówiąc o nowo błogosławionych podkreślił, iż „Dzisiejszy Kościół nie potrzebuje katolików ‘na pół etatu’, ale chrześcijan w pełni godnych tego miana”. Na zakończenie pielgrzymki Jan Paweł II spotkał się z nieuleczalnie chorymi. W przemówieniu skierowanym do nich wskazał jaki jest sens cierpienia i śmierci oraz podkreślił, iż każde życie nawet tych nieuleczalnie chorych jest Bożym darem i dlatego nikt nie ma prawa do skracania życia. W przemówieniu pożegnalnym papież podkreślił wielką rolę Austrii w zjednoczeniu Europy.

źródło: www.janpawel2.pl