Zaznacz stronę

Księga pamiątkowa

Z okazji 100tnych urodzin Św.Jana Pawła II. Wielki papież Polak Jan Paweł II zostawił nam Katolikom wiele drogocennych nauk, anegdot, żartów i wskazówek chrześcijańskiego życia. Święty Karol Wojtyła swoim życiem pokazał przykład do naśladowania dla każdego człowieka....

Księga pamiątkowa

Święty Janie Pawle II, cała Polska dziękuje Ci za opiekę oraz uwagę, którą przywiązywałeś do całego kościoła katolickiego, za różnorakie pasje, którymi zarażałeś wszystkich dookoła. Twoje przemówienia chwytały za serce wszystkich wiernych, a pielgrzymki do prawie 130 ...
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS»

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS»

JAN PAWEŁ II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS» OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BISKUPIE SŁUDZE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA DLA NADZIEI ŚWIATA SPIS TREŚCI Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. TAJEMNICA I POSŁUGA BISKUPA ROZDZIAŁ II. ŻYCIE DUCHOWE BISKUPA ROZDZIAŁ...
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA

JAN PAWEŁ II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych w Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy Spis rozdziałów Wprowadzenie Rozdział...
ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

JAN PAWEŁ II ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. O Eucharystii w życiu Kościoła       Spis rozdziałów:...