Zaznacz stronę

Opactwo w Tyńcu jest najstarszym z istniejących dziś klasztorów w Polsce. Pierwsi benedyktyni przybyli tu około połowy XI wieku, a klasztor został założony najprawdopodobniej z fundacji Kazimierza Odnowiciela. Od lat 50. XX wieku ksiądz Karol Wojtyła często bywał w tym klasztorze. Przed konsekracją na biskupa w 1958 roku odprawiał tu rekolekcje, zaś siedemnaście lat później wziął udział w obchodach 900-lecia klasztoru. Było to także miejsce niespodziewanych odwiedzin paieża Jana Pawła II w 2002 roku, podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny.