Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w Sarajewie oraz wręczenie organizacjom charytatywnym Międzynarodowej Nagrody Pokoju im. Jana XXIII. Najważniejsze przesłanie: Podczas pielgrzymki do Chorwacji, która miała miejsce w dniach od 10 do 11 IX 1994 r. Jan Paweł II chciał nawiedzić także Zagrzeb i Belgrad. Z powodu nieudanych rozmów ze stronami konfliktu i przedstawicielami ONZ, papieska wizyta wówczas była niemożliwa. Obecna podróż papieża poświęcona była jednemu istotnemu przesłaniu – nadziei. Papież mówił: „Po bolesnym doświadczeniu wojny, która zrodziła wiele krzywd, nienawiści i żądzę odwetu, nadzieja ta przybiera konkretny wymiar przebaczenia i pojednania. Wzywam zatem do przebaczenia i pojednania”. Papież wielokrotnie wzywał, aby uczynić rachunek sumienia i zaangażować się w sprawę pokoju. Podczas Mszy św. podczas której widoczne były znaki wojny, uszkodzony krzyż wydobyty z ruin kościoła oraz wizerunek Matki Bożej z nadal okupowanego sanktuarium w Kurpas, papież mówił: „Należy powiedzieć głośno i donośnie: Nigdy więcej wojny! Trzeba każdego dnia podejmować na nowo trud spotkania, szukając w swym sumieniu nie tylko win, ale także sił, jakie skłonni jesteśmy włożyć w budowanie pokoju. Należy uznać prymat wartości etycznych, moralnych i duchowych, broniąc praw każdego człowieka do życia w harmonii i zgodzie, potępiając wszelkie formy nietolerancji i prześladowań, zakorzenione w ideologiach, które godzą w nienaruszalną godność człowieka”. Także i podczas tej wizyty Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami judaizmu, prawosławia, islamu. Spotkanie to było kolejny wezwaniem do pojednania i pokoju.

źródło: www.janpawel2.pl