Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego w Chorwacji i umocnienie ich w wierze. Beatyfikacja s. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. Najważniejsze przesłanie: Wiodącym tematem papieskiej pielgrzymki był apel o pojednanie między różnymi wyznaniami. W czasie Mszy św., którą celebrował w Dubrowniku, Jan Paweł II beatyfikował chorwacką zakonnicę s. Marię od Jezusa Ukrzyżowanego. Założyła ona Zgromadzenie Córek Miłosierdzia, których zadaniem jest opieka nad chorymi, samotnymi i biednymi. Ojciec Święty wówczas mówił: „Może bardziej niż w innych epokach dziejów nasze czasy potrzebują owego geniuszu kobiety, który przywraca wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji”. We Mszy św. sprawowanej w Djakovie uczestniczyli nie tylko katolicy, ale także przedstawiciele Serbskiej Cerkwi Prawosławnej oraz Wielki Mufti Zagrzebia wraz z wyznawcami islamu. W homilii Jan Paweł II mówił o potrzebie prowadzenie konstruktywnego dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, który zaowocuje pojednaniem między wyznaniami. Na zakończenie Mszy św. papież pobłogosławił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni, który został wydobyty z ołtarza ze zniszczonego, w wyniku wojny, klasztoru Filipa i Jakuba.

źródło: www.janpawel2.pl