Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Zakończenie obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej oraz obrady IV Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej, której temat brzmiał: Nowa ewangelizacja, postęp człowieka, kultura chrześcijańska. Najważniejsze przesłanie: Podczas swej drugiej wizyty w Dominikanie w 1984 r. Jan Paweł II zainaugurował wielką nowennę przygotowującą do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. „Jako pielgrzym ewangelizacji przybywam do kraju, który jest bramą Ameryki i w którym dane mi było, podobnie jak niegdyś misjonarzom towarzyszącym wyprawom odkrywców, odprawić pierwszą Mszę św. podczas pierwszej podróży pasterskiej mego pontyfikatu”. Momentem kulminacyjnym była celebrowana przez papieża Msza św. z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Msza celebrowana była pod pomnikiem w formie krzyża, który wzniesiony został ku czci Krzysztofa Kolumba. Jan Paweł II wzywał mieszkańców tego lądu do umocnienia swej kulturowej tożsamości i pozostania wiernym swoim korzeniom. Ważnym wydarzeniem była także IV Konferencja Ogólna Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Papież omówił ważne problemy Kościoła Ameryki Łacińskiej oraz ukazał kierunek nowej ewangelizacji. Na zakończenie swej pielgrzymki Jan Paweł II życzył mieszkańcom Ameryki Łacińskiej, aby „obchody 500-lecia ewangelizacji stały się etapem na drodze integracji całego kontynentu”.

źródło: www.janpawel2.pl