Zaznacz stronę

– Nie ustawajmy w modlitwie, o którą prosił św. Jan Paweł II, jak sam tutaj powiedział: Nie ustawajcie w modlitwie, „nie samym chlebem żyje człowiek”. Do nieba nie idzie się dlatego, że karmi się ziemskim chlebem, do nieba idzie się dlatego, że karmimy się Chlebem Eucharystycznym, Słowem Bożym i modlitwą – mówił podczas dziękczynnych uroczystości za życie i pontyfikat Świętego Pielgrzyma Kalwaryjskiego o. dr Konrad Cholewa OFM, kustosz sanktuarium. W dzień 100. rocznicy urodzin Świętego Papieża w kalwaryjskim sanktuarium głównym punktem obchodów jubileuszu była południowa Eucharystia.

 

Na początku modlitwy ojciec Konrad wprowadził zgromadzonych w przeżywanie liturgii. Przywołał słowa papieża Franciszka z porannej Eucharystii o tym, że w „osobie Jana Pawła II Pan Bóg nawiedził swój lud”.

– Ile razy także ta kalwaryjska ziemia została nawiedzona i uświęcona przez Karola Wojtyłę, a później Jana Pawła Wielkiego. Dziś i my także w naszej wspólnocie kalwaryjskiej chcemy Panu Bogu podziękować za to święte nawiedzenie. (…) Chcemy Panu Bogu podziękować za to, że dzięki św. Janowi Pawłowi II cały świat usłyszał także o Polskiej Jerozolimie, ale chcemy podziękować także Jemu samemu – św. Janowi Pawłowi II za to, że rozumiał Kalwarię. Dziękujemy za Jego testament tu zostawiony, a w nim wezwanie do nieustannej modlitwy.

Następnie kustosz przywitał wszystkich modlących się i zachęcił, by nie był to tylko czas wspominania i podziwiania, ale przede wszystkim by była to „lekcja człowieczeństwa, podejścia do drugiego człowieka i do spraw Bożych, lekcja wzrostu w miłości, której mamy uczyć się nadal od św. Jana Pawła II.”

Homilię wygłosił Ks. Wiesław Cygan, proboszcz i dziekan kalwaryjskiego dekanatu. W pierwszych słowach odwołał się do trudnych doświadczeń, jakie towarzyszyły rodzinie Wojtyłów.

– To jest dla nas dzisiaj apostolstwo, a zarazem i apel do wszystkich rodzin, by kiedy znajdą się w tak trudnej sytuacji, wracać do tej chwili: tam, gdzie matka rodziła, ojciec z synem wyśpiewywał wszystkie wezwania Litanii Loretańskiej, aby Maryja wypraszała potrzebne łaski.

Kapłan przywołał postaci rodziców Świętego, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 7 maja w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Następnie odwołał się do początków życia i rozwoju duchowego młodego Karola i przywołał papieskie wspomnienia Jana Pawła II na temat Wadowic i sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Jakże trzeba Bogu dziękować, że Bóg na pozwolił żyć na tej ziemi. (…) Szukamy wielkiej świętości, zadajemy sobie pytania: Skąd taki człowiek się znalazł? Na tej drodze do świętości, można powiedzieć – źródło biło w Kalwarii.

Kaznodzieja przypomniał, że papież wiele razy wracał do modlitwy w Kalwarii i spotkań z pielgrzymami, oraz mówił, że „tutaj się wszystko rozwiązywało, na dróżkach, w samotności i w ciszy.” Swoją wdzięczność papież okazywał mieszkańcom miasta i okolic oraz nawiedzającym sanktuarium. Przypomniał także drugą pielgrzymkę do sanktuarium i papieskie słowa z tamtego czasu.

– Dzisiaj jesteśmy już w innej sytuacji, kiedy my pielgrzymujemy, a On cieszy się chwałą nieba i możemy przez Jego pośrednictwo, w naszych sprawach radosnych i trudnych, zwracać się – dziękować i prosić o światło Ducha Świętego we wszystkim, co czynimy. (…) Jeżeli pójdziemy drogą, którą wytycza św. Jan Paweł II, zobaczymy, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję – zakończył kapłan.

We Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji z terenu gminy, poczty sztandarowe, a także pielgrzymi przybyli do bazyliki.

 

Źródło: o. Tarsycjusz Bukowski OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium
fot. o. F. Salezy Nowak OFM | Biuro Prasowe Sanktuarium