Zaznacz stronę

Filipiny 12 – 16 I Cel pielgrzymki: X Światowy Dzień Młodzieży „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) oraz obchody 400-lecia ustanowienia pierwszej kościelnej prowincji na Filipinach. Najważniejsze przesłanie: W X Światowym Dniu Młodzieży wzięli udział przedstawiciele 105 krajów z całego świata. Podczas wieczornego czuwania Jan Paweł II powiedział: „Tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wpływa na całą ludzką historię i dotyka każdego człowieka, ma moc przynieść nam pełnię życia, której wszyscy pragniemy, dążąc do spełnienia i szczęścia”. Podczas Mszy św. uwieńczającej X Światowy Dzień Młodzieży Jan Paweł II mówił: „Ewangelia nie jest bowiem teorią ani ideologią! Ewangelia jest życiem! Dlatego zostaliście powołani, by dawać świadectwo o tym życiu: o życiu przybranych synów i córek Boga. Człowiek współczesny (…) pilnie potrzebuje tego życia, tak jak przed dwoma tysiącami lat potrzebował przyjścia Chrystusa (…) Dlaczego Go potrzebuje? Bo Chrystus objawia prawdę o człowieku, o jego życiu i przeznaczeniu. Pokazuje nasze miejsce przed Bogiem – jako stworzeń i grzeszników odkupionych przez Jego własną śmierć i zmartwychwstanie, jako pielgrzymów do domu Ojca”. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21) „Co Jezus daje wam na drogę? (…) Daje wam tylko łaskę i prawdę. Posyła was z pełnym mocy orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą swojego krzyża i zmartwychwstania. To wszystko, co wam daje – i to wystarczy. Ta łaska i prawda doda wam odwagi. Pójście za Chrystusem zawsze wymagało odwagi”. Ważnym wydarzeniem było także pasterskie orędzie, które Jan Paweł II za pośrednictwem Radia Veritas skierował do katolików w Chinach. Papua – Nowa Gwinea 16 – 18 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja Piotra To Rota. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem i głównym celem była Msza św. podczas której Jan Paweł II beatyfikował Piotra To Rota. W homilii papież przedstawił błogosławionego jako przykład dla małżonków i katechetów. „Bł. Piotr rozumiał wartość cierpienia. Czerpiąc natchnienie z wiary w Chrystusa umiał być oddanym mężem, kochającym ojcem i gorliwym katechetą, znanym z dobroci, łagodności i wrażliwości na cierpienie innych”. W homilii papież podkreślił także, iż codzienna Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu miała ogromną rolę w kształtowaniu jego osobowości. Australia 18 – 20 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, wezwanie do „odnowy duchowej kraju w obliczu kryzysu kultury” oraz beatyfikacja Marii MacKillop. Najważniejsze przesłanie: W homilii przybliżając postać nowo błogosławionej, papież wezwał mieszkańców tego kontynentu do odnowy moralnej i duchowej. Sri Lanka 20 – 21 I Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja o. Józefa Vaza. Najważniejsze przesłanie: Chrześcijanie stanowią niewielki odsetek mieszkańców tej wyspy. Papież apelował, aby o. Józef Vaza był dla nich natchnieniem, by „stawali się niestrudzonymi i pełnymi ducha świadkami Ewangelii w swoich rodzinach i społecznościach”. Papież spotkał się nie tylko z katolikami, ale także z przedstawicielami innych wspólnot wyznaniowych. W przemówieniach do nich skierowanych Jan Paweł II podkreślał wartość inkulturacji oraz dialogu międzyreligijnego, który „przynosi bardzo cenne owoce, ponieważ pozwala wyznawcom różnych religii odkrywać wspólne elementy ich życia duchowego, a zarazem rozeznać dzielące ich różnice”. Papież apelował także o zaprzestanie istniejącego od lat konfliktu etnicznego.

źródło: www.janpawel2.pl