Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: XII Światowy Dzień Młodzieży oraz beatyfikacja Fryderyka Ozanama, współzałożyciela Konferencji św. Wincentego à Paulo. Najważniejsze przesłanie: Podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze Nôtre-Dame papież beatyfikował współzałożyciela Konferencji św. Wincentego à Paulo, apostoła miłosierdzia, Fryderyka Ozanama. Kolejnym ważnym wydarzeniem podczas tej pielgrzymki było modlitewne czuwanie oraz Msza św. w której uczestniczyło ok. 800 tys. młodych z całego świata. Jan Paweł II wówczas do nich mówił: „Wy jesteście nadzieją świata – wy, którzy pragniecie, by świat stawał się coraz piękniejszy, by opierał się na wartościach moralnych i duchowych, które dają wolność i prowadzą nasze kroki ku wieczności. (…) Jesteście naśladowcami tych młodych ludzi, którzy z gałązkami oliwnymi w dłoniach szli przed Chrystusem wjeżdżającym do Jerozolimy i wznosili okrzyki na Jego cześć. Dzisiaj wy, młodzi ze wszystkich kontynentów, wyznajecie wiarę w Chrystusa, który jednoczy nas w radosnej wspólnocie dialogu i solidarności, i razem zmierzacie ku szczęściu, którym On nas obdarza”. Jan Paweł II kończąc celebrację Mszy św. ogłosił rychłe ogłoszenie św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła.

źródło: www.janpawel2.pl