Zaznacz stronę

Gwatemala 5 – 7 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz umocnienie pokoju. Najważniejsze przesłanie: Papież odwiedził narodowe sanktuarium w Esquipulas, gdzie czczony jest od 400 lat wizerunek „Czarnego Chrystusa”. W pobliżu papież celebrował Mszę św. na którą przybyli także wierni z Salwadoru, Hondurasu i Meksyku. Papieska homilia poświęcona była męce Chrystusa i potrzebie przylgnięcia do Jego krzyża. W stolicy Gwatemali podczas Liturgii Słowa uczestniczyło ok. 1 mln ludzi. Papież ukoronował obraz Matki Wniebowziętej, która jest patronką miasta. Nikaragua 7 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz umocnienie pokoju. Zamknięcie Krajowego Kongresu Eucharystyczno – Maryjnego. Najważniejsze przesłanie: Od czasu pierwszej wizyty Jana Pawła II w Nikaragui, sytuacja polityczna w tym kraju unormowała się. W 1987 r. podpisano bowiem traktat pokojowy. Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. która zamykała Krajowy Kongres Eucharystyczno – Maryjny. Papieska homilia dotyczyła świętości rodziny i jej roli w wychowaniu każdego człowieka. Powiedział wtedy: „Rodzina jest z pewnością pierwszym ludzkim środowiskiem, w którym kształtuje się każdy człowiek. Środowisko to wychowuje człowieka, urabia go w duchu rodzinnej kultury. Przyszłość narodów i kultur przebiega przede wszystkim poprzez rodzinę”. Salwador 8 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. sprawowana w intencji umocnienia sprawiedliwości i pokoju. Wzięło w niej udział ok. 1 mln osób. Jan Paweł II mówił: „Chrześcijanie muszą się czynnie włączyć w dzieło wychowania do pokoju przez praktykę przebaczenia”. Wenezuela 9 – 11 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze. Najważniejsze przesłanie: Papież sprawował Mszę św. w Coromoto, gdzie kilka tygodni przed przyjazdem papieża oddano do użytku nową bazylikę. Umieszczono w niej cudowny wizerunek Patronki Wenezueli, Matki Bożej z Coromoto. Jan Paweł II przyozdobił figurę złotym różańcem. Ważnym wydarzeniem było także spotkanie z ludźmi nauki, kultury i polityki. W przemówieniu skierowanym do nich, papież mówił o potrzebie budowania sprawiedliwego ładu moralnego.