Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi i umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja pięciorga Hiszpanów. Mottem pielgrzymki były słowa Zmartwychwstałego Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami”. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu powitalnym Jan Paweł II nawiązał do swego apelu z 1982 r. Wówczas w Santiago de Compostela wołał: „Europo, odnajdź samą siebie. Bądź sobą, ożywiaj swoje korzenie!”. Ojciec Święty podkreślał rolę Hiszpanii, która do wspólnoty europejskiej powinna wnieść to co posiada, swoje „bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i katolickie”. Podczas Mszy św. w której uczestniczyła także para królewska oraz premier wraz z całym rządem, Jan Paweł II kanonizował pięciorga Hiszpanów. W przemówieniu papież zachęcał Hiszpanów do naśladowania nowo kanonizowanych i podtrzymywania tradycji chrześcijaństwa. M. in. mówił: „To miejsce [Plac Kolumba w Madrycie] przypomina (…) o powołaniu hiszpańskich katolików do budowania Europy i do solidarności z resztą świata. Hiszpania ewangelizowana, Hiszpania ewangelizująca – oto droga. Nie zaniedbujcie nigdy tej misji, która była chlubą waszego kraju w przeszłości i jest śmiałym wyzwaniem na przyszłość”. Podczas spotkania z młodzieżą Jan Paweł II wygłosił bardzo istotne, nie tylko dla młodych ludzi, przemówienie. Mówił m. in.: „Drodzy młodzi, zachęcam was, abyście wstąpili do ‘szkoły Dziewicy Maryi’. Jest Ona niedoścignionym wzorem kontemplacji i wspaniałym przykładem twórczego, radosnego i ubogacającego życia wewnętrznego. Nauczy was Ona, że nie można nigdy oddzielać działania od kontemplacji, dzięki czemu lepiej przyczynicie się do realizacji wielkiego marzenia: narodzin nowej Europy ducha. Europy wiernej swym chrześcijańskim korzeniom, nie zamykającej się w sobie, lecz otwartej na dialog i współpracę z innymi narodami świata; Europy świadomej swego powołania do tego, by być dla świata światłem cywilizacji i impulsem do rozwoju, zdecydowanej łączyć swoje wysiłki i swoje zdolności twórcze ze służbą pokojowi i solidarności między narodami”.

źródło: www.janpawel2.pl