Zaznacz stronę

Holandia 11 – 15 V Cel pielgrzymki: „Głoszenie orędzia ewangelicznego, umocnienie Kościoła lokalnego, pogłębienie dialogu ekumenicznego”. Najważniejsze wydarzenie: Był to pierwszy etap pielgrzymki papieża do krajów Beneluksu. Jan Paweł II rozpoczął wizytę w Holandii od nawiedzenia sanktuarium maryjnego w ’S-Hertogenbosch, gdzie po odprawieniu uroczystych nieszporów poświęcił ołtarz. Papież podczas ekumenicznego nabożeństwa spotkał się z przedstawicielami różnych Kościołów chrześcijańskich. W czasie tej pielgrzymki w przemówieniach papież niejednokrotnie poruszał problem braku poszanowania ludzkiej godności oraz braku formacji własnych sumień, które uległy relatywizmowi. Jednym z ważnych wydarzeń była wizyta papieża w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Podkreślając znaczenie międzynarodowego prawa dla powszechnego poszanowania godności osoby ludzkiej papież obiecał poparcie Kościoła katolickiego dla pracy Trybunału. Luksemburg 15 – 16 V Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w kraju protestanckim. Najważniejsze wydarzenie: Papież spotkał się z osobami chorymi i w podeszłym wieku. Powierzył ich cierpienia i tych, którzy się nimi opiekują Matce Bożej. W przemówieniu zaś skierowanym do nich Jan Paweł II mówił o sensie cierpienia, które jest szczególną drogą do Boga. Papież nawiedził także siedzibę Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Podkreślił, iż rolą wszelkich instytucji międzynarodowych powinna być obrona godności osoby ludzkiej. Belgia 16 – 21 V Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego w kraju protestanckim. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach Jan Paweł II poruszał kwestię zaangażowania świeckich w życie Kościoła oraz ukazywał jaką odgrywają oni rolę. Najbarwniejszym wydarzeniem było spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą, która zadawała papieżowi pytania. Entuzjazm młodych wywołał sam początek wypowiedzi papieża, który zaczął podobnie jak młodzi od słów: „Jestem Jan Paweł II, mam 65 lat”. Podczas spotkania z władzami państwowymi i korpusem dyplomatycznym papież mówił o przygotowywaniu się Europy do obchodów nadchodzącego millenium oraz o dążeniu Europy do zjednoczenia. Podkreślił także konieczność udzielania pomocy krajom, które nie potrafią zapewnić podstawowych potrzeb dla swoich obywateli.

źródło: www.janpawel2.pl