Zaznacz stronę

Spotkanie papieża Jana Pawła II z władzami PRL w Belwederze. Na pierwszym planie widoczny I sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Na dalszym planie widoczni przedstawiciele władz PRL.

Spotkanie papieża Jana Pawła II z władzami PRL w Belwederze. Na pierwszym planie widoczny I sekretarz KC PZPR Edward Gierek. Na dalszym planie widoczni przedstawiciele władz PRL. Od lewej: przewodniczący Rady Państwa PRL Henryk Jabłoński, marszałek sejmu Stanisław Gucwa, zastępca przewodniczącego Rady Państwa Tadeusz Witold Młyńczak, sekretarz KC PZPR, minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Józef Czyrek, kierownik Zespołu ds. Stałych Kontaktów Roboczych ze Stolicą Apostolską Kazimierz Szablewski.