Zaznacz stronę

Irlandia 29 IX – 1 X Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze chrześcijan w Irlandii. Jubileusz 100-lecia sanktuarium maryjnego w Knock. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach papież mówił o roli Eucharystii w życiu każdego chrześcijanina, która daje siłę w walce ze współczesnymi zagrożeniami. USA 1 – 7 X Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła w USA oraz wizyta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Najważniejsze przesłanie: Przemówienie Jana Pawła II na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Tematem przemówienia była: Godność osoby ludzkiej, która jest fundamentem sprawiedliwości i pokoju. Papież poddając analizie współczesną cywilizację podkreślił, iż przyczyniła się ona do rozwoju dóbr materialnych z równoczesnym zepchnięciem na margines duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji. Jan Paweł II mówił: „Postęp ludzkości musi się mierzyć nie tylko rozwojem nauki i techniki, w czym uwidacznia się wyjątkowa pozycja człowieka w przyrodzie, ale równocześnie, a nawet bardziej jeszcze prymatem wartości duchowych i rozwojem życia moralnego”.

źródło: www.janpawel2.pl