Zaznacz stronę

Odcinek 1 ukazuje drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w dniach 16-22 czerwca 1983 r. podczas której Ojciec Święty dokonał trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek, bł. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), Sybiraka, karmelity bosego. Odcinek przypomina pamiętną Mszę Świętą w Krakowie w dniu 22 czerwca 1983 r. Swoimi wspomnieniami dzielą się z nami Kardynał Franciszek Macharski, Stanisław Markowski – fotograf i s. Krzysztofa Babraj – albertynka.