Zaznacz stronę

W tym odcinku wracamy pamięcią do nieoficjalnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce 22 maja 1995 r. W Skoczowie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi z diecezji bielsko- żywieckiej i z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Prezentujemy wspomnienia osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach są to m.in.: o. Radosław Kramarski, Marek Knapek i Elżbieta Piechota.