Zaznacz stronę

– Prośmy Boga, by Sanktuarium kalwaryjskie, które Jan Paweł II tak bardzo rozsławił w całym Kościele, nadal promieniowało wiarą, nadzieją i miłością i umacniało duchowo tych, którzy do niego przybywają. – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, gdzie uczestniczył w obchodach 40. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kardynała powitał Kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego o. Konrad Cholewa OFM. Zwrócił także uwagę, że kard. Stanisław Dziwisz obchodzi 56. rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji życzył Bożego błogosławieństwa i opieki NMP Kalwaryjskiej.

 

Na początku homilii, kardynał zauważył, że Ewangelia zachęca do refleksji i odpowiedzi na pytanie, kim dla człowieka jest Jezus i jakie miejsce zajmuje w jego życiu. Piotr, w imieniu wszystkich apostołów, dał wyraz swojej miłości i przywiązania do Chrystusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

– Jezus z Nazaretu był i jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego jako Bóg i człowiek mógł pojednać niebo z ziemią, mógł nas wybawić od zła i śmierci oraz otworzyć przed nami bramy życia wiecznego.

Kardynał zwrócił uwagę, że Chrystus zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili o tym, kim On jest, ponieważ w realizacji swojego mesjańskiego powołania wybrał drogę cierpienia, upokorzenia, odrzucenia i śmierci.

– Nie takiego Mesjasza wyobrażali sobie ludzie, nawet kapłani i uczeni w Piśmie, czyli eksperci od spraw religii. Droga Mesjasza – Chrystusa skończyła się Jego zmartwychwstaniem, czyli zwycięstwem nad złem, grzechem i śmiercią. Na tej drodze zbawił nas wszystkich.

Papieski Sekretarz przypomniał, że Chrystus postawił warunek dla tych, którzy będą chcieli pójść za Nim i naśladować Go: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. Dodał, że Chrystus proponuje drogę prawdziwej miłości, na której człowiek nie zamyka się egoistycznie w sobie, ale czyni ze swego życia dar dla innych i dla Boga.

– Na takiej drodze rzeczywiście umieramy dla siebie, tracimy życie dzień po dniu, nie żyjemy już dla siebie, ale za to zachowujemy prawdziwe życie. Wie o tym każdy, kto kocha i służy (…) Wiedzą o tym pielgrzymi kalwaryjscy, którzy chodzą tutaj dróżkami, rozważając tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także tajemnice życia oraz ofiarnej służby Maryi, Matki Chrystusa. Kto chodzi tymi dróżkami, podpisuje się pod tym, co powiedział Chrystus i czego oczekuje od swych uczniów i uczennic.

Kardynał zaznaczył, że Jan Paweł II formował swoją duchową sylwetkę przez pielgrzymowanie do Kalwarii Zebrzydowskiej. Przypomniał papieską wizytę w kalwaryjskim Sanktuarium, która była wyrazem jego głębokiego przywiązania do swoich korzeni: „Zawsze, kiedy tu przychodziłem, miałem świadomość, że zanurzam się w tym właśnie rezerwuarze wiary, nadziei i miłości, które naniosły na te wzgórza, na to sanktuarium, całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z tego skarbca czerpię”.

– Czterdzieści lat temu, 7 czerwca, Jan Paweł II mówił w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po śmierci”. W tym sanktuarium trwała cały czas modlitwa w intencjach Papieża podczas jego długiego pontyfikatu. Ale dzisiaj nie modlimy się za niego, ale do niego, bo wierzymy, że jest naszym szczególnym orędownikiem u Bożego tronu.

Kardynał podkreślił, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny uruchomiła proces głębokich i nieodwracalnych zmian, doprowadzając do końca panowanie totalitarnego systemu w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

– Pamiętamy z tej pielgrzymki papieskie słowa o tym, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa i że nie można wyłączać Chrystusa z dziejów Polski. Pamiętamy wołanie i prośbę Papieża na krakowskich Błoniach, „abyśmy nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy; abyśmy szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek znajdowało; abyśmy od Niego nigdy nie odstąpili; abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest «największa», która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzenia, ani sensu”.

Na zakończenie uroczystości kardynał Stanisław dziwisz na prośbę kustosza sanktuarium pierwszy raz pobrał aplikację mobilną dróżki kalwaryjskie „Nie ustawajcie w modlitwie”, która jest trwałą pamiątką obchodów 40-lecia pierwszej wizyty papieża w sanktuarium.

Aplikacja powstała z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. 7 czerwca 1979 roku papież mówił do pielgrzymów:

– A jeśli, do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. Więcej jeszcze – chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. (…) Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

Odczytując słowa papieża – Świętego Pielgrzyma Kalwaryjskiego – opiekunowie sanktuarium postanowili stworzyć aplikację, która będzie wsparciem w modlitwie pielgrzymów na kalwaryjskich dróżkach. Zawiera ona teksty nabożeństw oraz informacje o sanktuarium, a także mapę dróżek. Jest przeznaczona dla pielgrzymów przybywających indywidualnie, rodzinnie oraz dla grup zorganizowanych. Można ją pobrać w sklepie Google Play lub za pomocą linka podanego na stronie internetowej sanktuarium kalwaria.eu.

Kustosz sanktuarium ma nadzieję, że aplikacja będzie służyć pątnikom przybywającym do sanktuarium w przeżyciu pielgrzymki po Dróżkach Kalwaryjskich.

– Cieszę się, że możliwości, jakie daje dzisiaj technika są wykorzystywane do tak dobrych celów, jak pomoc w modlitwie i pomagają w budowaniu duchowego dobra ludzi, do czego powołana została Kalwaria. Zależało nam na tym, by papieskie wezwanie do modlitwy było ciągle żywe i dzięki uprzejmości życzliwych fachowców udało się oddać pielgrzymom tę aplikację – mówi ojciec Konrad.

Aplikacja została zaprezentowana 23 czerwca 2019 podczas głównych uroczystości 40 – lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej, którym przewodniczył Ks. Kard. Stanisław Dziwisz.

POBIERZ APLIKACJĘ

 

Autor: Joanna Folfasińska / Archidiecezja Krakowska