Zaznacz stronę

Kanada 23 – 29 VII Cel pielgrzymki: Spotkanie z młodzieżą całego świata podczas obchodów XVII Światowego Dnia Młodzieży. Najważniejsze przesłanie: Na spotkanie z Janem Pawłem II do Toronta przybyła młodzież z ponad 170 krajów. Hasłem XVII Światowego Dnia Młodzieży były słowa: „Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata”. Przygotowania do spotkania młodych w Toronto poprzedzone były wędrówką krzyża Światowych Dni Młodzieży, który docierał do setek miejscowości, szkół, uniwersytetów, kościołów, więzień. Stanął także na ruinach World Trade Center w Nowym Jorku. Krzyż tan był w centrum modlitewnego spotkania papieża z młodymi całego świata. Podczas nocnego czuwania Jan Paweł II pobłogosławił dwanaście koszy soli oraz dwanaście płonących pochodni, od których zapłonęło tysiące świec. Papież w przemówieniu do młodych zachęcał ich do „działania” jak sól i światło. W homilii podczas Mszy św. kończącej XVII Światowe Dni Młodzieży Ojciec Święty ukazał Chrystusa jako przyjaciela młodych, który prowadzi ich z ciemności do światła. Przestrzegał przed pozorną wolnością i pozornym szczęściem, które przynieść ma wyzbycie się nie tylko prawd moralnych, ale także i osobistej odpowiedzialności. Jan Paweł II apelował, aby młodzież miała odwagę budować świat poprzez swą wiarę, miłość, inteligencję i odpowiedzialność. Gwatemala 29 – 30 VII Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi i umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja bł. Piotra od św. Józefa de Betancurt. Najważniejsze przesłanie: Głównym wydarzeniem papieskiej wizyty była Msza św. podczas której Jan Paweł II kanonizował bł. Piotra od św. Józefa de Betancurt, misjonarza, który „był prawdziwie bratem tych wszystkich, którzy żyją w potrzebie i poświęcał się czule i z ogromną miłością dla ich zbawiania”. Papież zachęcał mieszkańców Gwatemali do naśladowania go przez niesienie pomocy chorym, ubogim i biednym. W uroczystości wzięli udział nie tylko Gwatemalczycy, ale także i wierni z Salwadoru, Hondurasu, Wysp Kanaryjskich oraz wielu Indian. Wśród nich była także cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem nowo kanonizowanego, św. Piotra od św. Józefa de Betancurt. Meksyk 30 VII – 1 VIII Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi i umocnienie ich w wierze oraz kanonizacja bł. Juana Diego Cuauhtlatoatzina i beatyfikacja Jana Chrzciciela i Hiacynty od Aniołów. Najważniejsze przesłanie: Podczas Mszy św. celebrowanej w bazylice Matki Bożej w Guadalupe, Jan Paweł II kanonizował bł. Juana Diego Cuauhtlatoatzina, który jako pierwszy rdzenny mieszkaniec został beatyfikowany w 1990 r. Na tę uroczystość licznie przybyli rdzenni Indianie. Następnego dnia papież beatyfikował dwóch kolejnych Indian z plemienia Zapoteków, Jana Chrzciciela i Hiacynty od Aniołów. W 1700 r. ponieśli oni śmierć męczeńską w obronie chrześcijańskiej wiary. Uroczystość tę ubogacały indiańskie tańce i pieśni. Posługiwano się siedmioma językami. W homilii Jan Paweł II zachęcał mieszkańców do podążania za nowo beatyfikowanymi drogą świadectwa wierze, która prowadzi do świętości. Na zakończenie uroczystości Jan Paweł II tradycyjnie zawierzył Matce Bożej z Guadalupe nie tylko naród meksykański, ale także i całą Amerykę.

źródło: www.janpawel2.pl