Zaznacz stronę

Naprzeciw kaplicy Najświętszego Sakramentu, w lewej nawie kościoła znajduje się kaplica Chrzcielna. Z prawej strony kaplicy umieszczona została chrzcielnica. Pod jej koroną widnieje napis w języku łacińskim, który brzmi: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha Świętego nie może wejść do królestwa niebieskiego”. Obok chrzcielnicy, na bocznej (najdłuższej) ścianie widzimy mozaikę przedstawiającą „Pietę” – Matka Boża, przyjmuje z krzyża Pana Jezusa, a z otwartego boku Chrystusa wypływa krew i woda. Teologia mówi nam, że z przebitego boku Jezusa zrodziły się sakramenty kościoła, została otwarta dla nas brama życia. Pierwszym sakramentem, który wprowadza nas do wspólnoty Kościoła i włącza w Ciało Chrystusa jest chrzest dlatego też scena z wizerunkiem  „Piety” umieszczona została właśnie w tej kaplicy.

Dwa czarne pasy widniejące na mozaice symbolizują śmierć. Jednak w kontraście do niej staje symbolika bieli, która zapowiada nam Zmartwychwstanie. Śmierć zatem dotyka Chrystusa, ale nie ma nad Nim władzy. Element mozaiki w kolorze bieli symbolizuje także stół Eucharystyczny, na którym złożone jest Ciało Chrystusa, ale też całun, który okrywał Pana Jezusa.