Zaznacz stronę

Kolejna mozaika, która zdobi kaplicę Chrzcielną przedstawia Piotra, po tym jak ten trzykrotnie zaparł się Jezusa (J 18, 12-27). Twarz Piotra – podobnie jak oblicze Chrystusa – wyraża ogromny smutek, który dodatkowo akcentuje jego dłoń uniesiona do czoła i zgarbiona sylwetka. W lewym dolnym rogu mozaiki widzimy koguta, który zapiał kiedy Piotr po raz trzeci wyparł się Jezusa („Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał”. (J 18, 27). Umieszczenie obu tych mozaik w bliskim sąsiedztwie podkreśla także ich ścisły związek na kartach Ewangelii gdzie obie sceny tworzą ciągłość zdarzeń,  przeplatają się ze sobą (scena zaparcia się Piotra poprzedza bezpośrednio scenę sądu u Kajfasza) (J 18, 15-27).