Zaznacz stronę

W Kaplicy Pojednania (Kaplicy Spowiedzi Świętej), na prawo od wejścia widnieje obraz Pana Jezusa Miłosiernego, będący kopią obrazu z łagiewnickiego sanktuarium. Kaplica ta jest jedyną,  która posiada okna.  Zamysłem twórców było, by miejsce, w którym Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie i otwiera na Łaskę, było jasne, pełne światła – także dosłownie. Dlatego też okna zaginają się na sklepieniu i wpuszczają do wnętrza kaplicy światło słoneczne.