Zaznacz stronę

Na wprost wejścia do kaplicy widnieje obraz świętej Jadwigi stylizowany na średniowieczny. Ściany boczne  kaplicy zdobią dwa inne obrazy. Na jednym z nich widzimy Jadwigę modlącą się przed czarnym krzyżem na Wawelu. Obraz przedstawia wizję Chrztu Litwy. Na kamiennym łuku widnieje łaciński napis” „Czyń co widzisz”. To widzenie Jadwiga realizuje później, dokonując Chrztu Litwy wraz z Jagiełłą, swoim mężem. Obraz znajdujący się na przeciwległej ścianie  przedstawia kanonizację Królowej Jadwigi w 1997 roku, której dokonuje papież Jan Paweł II,  na Błoniach w Krakowie. Na ścianach po obu stronach wejścia umieszczone zostały wezwania modlitewne do św. Jadwigi w postaci ściennych malowideł. U sklepienia oratorium widnieje łaciński napis: „Jadwiga, z woli Bożej Królowa Polski”. Poniżej trzy herby: rodu Andegawenów, z którego Jadwiga pochodziła, herb Polski i Litwy. W centralnej części kaplicy, znajdują się relikwie św. Jadwigi, które umieszczone zostały w pulpicie klęcznika. W ołtarzu zauważyć możemy dwie, jakby połączone ze sobą  litery „m” . Te inicjały pojawiają się także w komnatach królewskich na Wawelu. Nawiązują one do ewangelicznego ideału Marii i Marty – słuchania i pracy, który Jadwiga pragnęła realizować w swoim życiu. Oratorium poświęcone Świętej Królowej Jadwidze, ufundowane zostało przez krakowską parafię, której Polska Królowa jest patronką.