Zaznacz stronę

W Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się promocja książki ks. prof. Roberta Skrzypczaka „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”. Wzięli w niej udział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, autor książki ks. prof. Robert Skrzypczak, o. prof. Jarosław Kupczak OP i dr Michał Białkowski.

 

Książka „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II” jest zbiorem wystąpień biskupa i arcybiskupa Karola Wojtyły w czasie Soboru Watykańskiego II w edycji dwujęzycznej – polskiej i łacińskiej. Książkę wstępem opatrzył abp Marek Jędraszewski.

W czasie spotkania promocyjnego metropolita krakowski powiedział, że aktywność Karola Wojtyły podczas Soboru Watykańskiego II pokazywała, w jaki sposób wielopłaszczyznowo do niego się przygotował, również poprzez modlitwę. Wraz z upływem czasu głos polskiego arcybiskupa był coraz bardziej dostrzegany i wysłuchiwany z uwagą. Dzięki merytorycznemu działaniu bp. Karola Wojtyły dokumenty dyskutowane podczas soboru nabierały właściwego kształtu i treści.

Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że szczególnym walorem książki są zdjęcia, które do tej pory nie były publikowane. Fotografie pochodzą z archiwum bp. Tadeusza Pieronka.

Dr Michał Białkowski, historyk i politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badacz Soboru Watykańskiego II stwierdził, że wydanie książki jest okazją do postawienia pytania o zaangażowanie abp. Karola Wojtyły i jego wkład w pracę Soboru Watykańskiego II, również na tle innych biskupów polskich. Znajdował się on w grupie ośmiu hierarchów, którzy uczestniczyli we wszystkich czterech sesjach, byli powołani w skład komisji i znacząco wypowiadali się na auli soborowej. Karol Wojtyła brał udział w pracach nad konstytucją duszpasterską „Gaudium et spes” i deklaracją o wolności religijnej „Dignitatis humanae” oraz włączył się w dyskusję o roli świeckich w Kościele. Dr Michał Białkowski zaznaczył, że książka jest materialnym dowodem na olbrzymi wkład Karola Wojtyły w obrady Soboru Watykańskiego II. – W Kościele krakowskim w okresie rządów abp. Karola Wojtyły, urzeczywistniały się główne idee Soboru Watykańskiego II. (…) Jego krąg odziaływania był znacznie szerszy i wpływał na procesy eklezjalne oraz pastoralne zachodzące w całym Kościele katolickim w Polsce – zakończył.

Z kolei o. prof. Jarosław Kupczak OP, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym oraz dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył, że udział Karola Wojtyły w Soborze Watykańskim II jest podstawowym źródłem refleksji o historii Kościoła i dniu dzisiejszym. – Nie ulega wątpliwości, że dla Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II Sobór Watykański II był „nową Pięćdziesiątnicą” – powiedział. Jan Paweł II postrzegał swój pontyfikat jako soborowy, a jego główną intencją było przedstawienie właściwej interpretacji Soboru Watykańskiego II. – Książka ks. prof. Roberta Skrzypczaka jest niezwykle ważnym źródłem historycznym do badania tego, co wydarzyło się w Kościele. Jest to także książka, która w tych sporach, z którymi dziś mamy do czynienia dostarcza niezwykle ważnego materiału do myślenia o aktualnych problemach i pytaniach. Znając ją możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie rozumieć pontyfikat Jana Pawła II – zaznaczył.

Autor książki, ks. Robert Skrzypczak, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, członek Rady Naukowej Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie powiedział, że czuje się przynależny do „pokolenia Jana Pawła II”. W jego książce znajdują się wygłoszone i napisane wystąpienia Karola Wojtyły podczas Soboru Watykańskiego II w wersji łacińskiej i polskiej, a przypisy obrazują z jakich źródeł mógł korzystać. W czasie spotkania w Domu Arcybiskupów Krakowskich ks. Skrzypczak podzielił się z zebranymi warsztatem pracy nad książką. Zwrócił także uwagę, że nowa edycja poszerzona została o wystąpienia dotyczące wolności religijnej oraz ateizmu.

Nowe, poszerzone wydanie książki „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II” przygotowane zostało we współpracy krakowskiego Wydawnictwa AA, Centrum Myśli Jana Pawła II i Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Prezentacja książki wpisuje się w przeżywane w tym roku obchody 100-lecia urodzin Karol Wojtyły.

Źródło: Tekst i fotografia – Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej; wideo – franciszkanska3.pl