Zaznacz stronę

To wydarzenie, które z całą pewnością zasługuje na miano „sensacji wydawniczej”. 3 października nakładem Wydawnictwa Literackiego ukaże “Kazanie na Areopagu. 13 katechez” – pierwsze opracowanie zapomnianych na wiele lat tekstów Karola Wojtyły. Zapisane odręcznie kartki zostały odnalezione i ukazują się jako spójne dzieło równo 40 lat po tym, jak w październiku 1978 roku arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyłę wybrano na papieża.

 

Udało się odtworzyć najważniejsze okoliczności powstania tego dzieła. Wiadomo, że pod koniec 1963 roku Karol Wojtyła wraz z innymi uczestnikami Soboru Watykańskiego II po zakończeniu drugiej sesji obrad odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Po drodze wędrowcy odwiedzili Grecję, a jednym z przystanków był ateński Areopag. To właśnie w tym miejscu 2 tysiące lat wcześniej św. Paweł z Tarsu wygłosił kazanie, o czym mowa jest w Dziejach Apostolskich: “Mężowie ateńscy – przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu – widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając”.

Karol Wojtyła zauroczony greckimi zabytkami, a przede wszystkim będąc pod wrażeniem doniosłości dokonań soboru, powrócił myślami na Areopag kilka lat później – w 1965 lub na początku 1966 roku – i zaczął spisywać swoje rozważania. Oddaje się biblijnej medytacji, podąża śladami św. Pawła i słowo po słowie analizuje kazanie Apostoła wygłoszone do Ateńczyków. Tak powstaje cykl 13 lekcji, w centrum których znajduje się ołtarz z napisem „Nieznanemu Bogu”.

“Lektura tekstów katechez była dla mnie osobiście podróżą w jakże żywe wspomnienia papieża pogrążonego w Bogu. Głębia katechez odzwierciedla doskonale to jego niesamowite spojrzenie na świat z perspektywy wspólnoty z Ojcem, Synem i Duchem Świętym” – pisze we wstępie kard. Stanisław Dziwisz.

Wartość katechez przyszłego papieża jest ogromna. To teksty ponadczasowe, które z upływem lat tylko zyskują na sile i aktualności. Znawcy historii Kościoła znajdą tu wiele tematów, które wyznaczały charakter pontyfikatu Jana Pawła II. Arcybiskup krakowski rozmyśla  o prawdzie, wolności i relacji chrześcijaństwa wobec innych religii. Przede wszystkim jednak biblijne medytacje służą odkryciu istoty religii i wiary. Karol Wojtyła po raz kolejny jawi się w tych tekstach jako mistrz lektury Pisma Świętego – zaprasza do wędrówki w głąb siebie i odkrywania prawdy. Podobnie jak dawno temu św. Paweł powoli i cierpliwie prowadzi czytelników oraz słuchaczy ku najważniejszym pytaniom, jakie ludzkość może postawić.

“Biblijne źródło, istotna obecność tradycji Kościoła i wielkich dziejów myśli filozoficznej, pełen wiary opis sakramentalnej liturgii – to wszystko w organicznej jedności stanowi strukturę i poszczególne warstwy katechez Wojtyły, które jako całość można nazwać jego autorską Wielką Katechezą. Ze względu na jej konstrukcję, syntetyczność i skrótowość, szerokość i głębię spojrzenia trzeba stwierdzić, iż mamy tu do czynienia z jednym z najważniejszych dzieł biskupa z Krakowa. Bez wątpienia katecheza ta stanowić będzie cenne narzędzie nie tylko w myśleniu o wierze, ale i w jej przekazywaniu w czasach, kiedy Bóg na nowo stał się dla wielu „Bogiem nieznanym”. Każdy, kto dzisiaj staje oko w oko z wyzwaniami współczesnego świata i chce w nim mówić o Bogu, prowadząc od konkretnej sytuacji Jego zaćmienia i zapoznania wśród ludzi do rozpoznania, powinien poświęcić wiele uwagi temu, co i jak Wojtyła zapisał w swoich katechezach. Wielka Katecheza bowiem to nie tylko intelektualna przygoda odkrywania prawdy chrześcijaństwa, ale i praktyczny przewodnik, jak dzisiaj mówić o Bogu” – napisał ks. prof. Robert J. Woźniak we wprowadzeniu teologicznym do dzieła.

Książka “Kazanie na Areopagu. 13 katechez” trafi na półki księgarskie w całym kraju 3 października. Ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego. “Jan Paweł II, Karol Wojtyła, jest  autorem naszego wydawnictwa  od dawna. Pierwsza publikacja jego pióra ukazała się w Wydawnictwie Literackim w r. 1995; był to “Sonety. Magnificat”. Później ukazywały się kolejne tytuły, w tym takie, do których jako wydawcy przywiązujemy  wielką wagę tj. np. dwujęzyczne tomy poezji Karola Wojtyły – polsko-angielski i polsko-włoski oraz autobiografia, która stała się wielkim bestsellerem, wielokrotnie, aż po dzień dzisiejszy wznawianym. Publikowaliśmy także książki o Janie Pawle II; jedną z najnowszych jest “Zamach” Jacka Tacika, gdzie wytrawny dziennikarz w sposób fascynujący odsłania różne aspekty dramatycznego, niewyjaśnionego wydarzenia. Toteż, gdy po trzynastu latach od odejścia Jana Pawła II  ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz powierzył Wydawnictwu Literackiemu publikację odnalezionych niedawno w ogromnym archiwum katechez o kazaniu św. Pawła na Aeropagu,  dotychczas nieznanych, odebraliśmy to jako wielkie wyróżnienie, a także wyzwanie wydawnicze. Należy bowiem od razu stwierdzić, że lekcje te odtąd  stanowić będą niezwykle ważny punkt odniesienia w rozważaniach filozoficznych, historycznych,  naukowych,  w tym socjologicznych i psychologicznych,  we wszelkich  dysputach oraz rozważaniach nad istotą i  sensem człowieczeństwa.  Lecz także, co niezwykle ważne, jeśli nie najważniejsze, będą miały wielkie znaczenie dla każdego, kto w osobistej refleksji, szukając swojej drogi, sięgnie po tę lekturę. Z pewnością jest to  niezwykle cenna wskazówka w zamęcie życia, jaki ogarnia dzisiaj świat i naszą globalistyczną rzeczywistość” – mówi Anna Zaremba-Michalska, Prezes Zarządu Wydawnictwa Literackiego.

Autor: pr / wydawnictwoliterackie.pl

Grafika: Wydawnictwo Literackie