Zaznacz stronę

Jan Paweł II to jedna z najważniejszych postaci XX wieku, osoba pod każdym względem wybitna i wyjątkowa, która z racji miejsca urodzenia szczególnie mocno związana jest z Małopolską. W roku jubileuszu 100-lecia urodzin papieża w województwie małopolskim zaplanowano szereg imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, konferencji i seminariów naukowych, mających uczcić pamięć i działo wybitnego Polaka. W dobie zagrożenia epidemicznego wielu z powyższych przedsięwzięć nie uda się przeprowadzić, jednak istnieją sposoby oddania hołdu Ojcu Świętemu, które przy odrobinie zaangażowania są możliwe do zrealizowania.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie wpisuje się w oficjalne wojewódzkie obchody pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” i ogłasza Wojewódzki Konkurs Fotografii Cyfrowej „Jan Paweł II – Człowiek wielu pasji”.

Wirtualny konkurs fotograficzny inspirowany życiem, twórczością i szerokim spojrzeniem na świat świętego Jana Pawła II jest formą odpowiedzi na zaistniałą sytuację zagrożenia zdrowia. Dlatego też, by wziąć w nim udział, nie potrzeba szukać odległych pomników czy miejsc upamiętnienia pobytu Ojca Świętego. Najwyżej punktowane będą bowiem zdjęcia nieszablonowe, oryginalne i wyrażające osobisty stosunek autora do tematu wszechstronnych zainteresowań i pasji Karola Wojtyły.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-19 lat. Opatrzone tytułem fotografie w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie: bpt@bpt.edu.pl do 18 maja 2020 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 maja 2020 r. Fotografie zostaną wykorzystane do stworzenia wirtualnej wystawy.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie na stronie: www.bpt.edu.pl.