Zaznacz stronę

Kolejna mozaika po lewej stronie od ołtarza obrazuje dwie sceny ewangeliczne, kiedy to Chrystus uwalnia człowieka z opętania, dokonuje na nim egzorcyzmu, wyzwala go.

Prawa część panelu przedstawia świnie topiące się w jeziorze (epizod nawiązuje do sceny ewangelicznej, w której Chrystus wyrzuca z opętanego złe duchy, a te proszą Go by je posłał w świnie. Jezus czyni tak, a wówczas opętane świnie pędzą w stronę jeziora i topią się w nim). W centralnej części mozaiki znajduje się postać Pana Jezusa, któremu towarzyszą dwaj uwolnieni z opętania. Po Jego lewej stronie siedzi uzdrowiony z opisanej powyżej historii, po prawej zaś, klęczy bohater innej ewangelicznej sceny uwolnienia, a mianowicie uzdrowienia w świątyni (w tle widoczny jest budynek świątyni) .

Ta biblijna scena nawiązuje także do działalności Jana Pawła II, który wielokrotnie dokonywał egzorcyzmów, ale przede wszystkim obrazuje te treści pontyfikatu papieża, w których piętnował nowoczesne ideologie, które zakładały wielkość człowieka bez Boga, a faktycznie ukierunkowane były przeciw człowiekowi i zniewalały go.