Zaznacz stronę

Trzecia mozaika od lewej obrazuje tę scenę z Ewangelii, w której Chrystus ucisza burzę na jeziorze. W łodzi, za postacią Chrystusa skuleni i przestraszeni Apostołowie. Chrystus mocą swojego Słowa (zwój, który trzyma w ręce) rozkazuje burzy. Jego prawa dłoń czyni znak, który w tradycji mistrzów stoickich czyniono przed rozpoczęciem przemowy mistrza, kiedy chciano nakazać spokój.  Chmura burzowa przedstawiona jest pod postacią smoka.

Treść mozaiki obrazuje egzorcyzm wobec sił natury. Tematyka obrazu nawiązuje także do tego aspektu pontyfikatu Jana Pawła II, w którym mowa o ekoteologii.  W  encyklice Centesimus Annus, pisał: „Obok problemu konsumizmu budzi niepokój ściśle z nią związana kwestia ekologiczna. Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania, bardziej aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie”. Jan Paweł II często powtarzał, że całe Stworzenie należy do człowieka, ale tylko w komunii z Bogiem. Poza tą relacją Stworzenie nie będzie ocalone.

Okrągły symbol znajdujący się w prawym górnym rogu mozaiki objawia  Ducha Świętego (biel jest kolorem symbolizującym Trzecią Osobę Trójcy Świętej. W obrazie gdzie Bóg objawia się Abrahamowi i Sarze pod dębami Mamre, Duch Święty przedstawiony jest pod postacią Anioła w białej szacie).