Zaznacz stronę

Pomysłodawcy i organizatorzy wydarzeń związanych z 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II, mogą liczyć na finansowe wsparcie Województwa Małopolskiego.

Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II to nowy konkurs dla organizacji pozarządowych związany z obchodami 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka. W ramach konkursu Województwo Małopolskie przyzna dotacje na łączną kwotę 500 tys. zł. Na dofinansowanie mogą liczyć najciekawsze kulturalne inicjatywy związane z obecnością Karola Wojtyły w Małopolsce oraz wydarzenia, które przybliżają wiedzę na temat nauczania Ojca Świętego, w sferze duchowej i religijnej, jako kapłana, biskupa i papieża, ale również wielkiego filozofa.

O przyznanie dotacji uprawnione podmioty mogą wnioskować za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl, w terminie do 11 marca 2020 roku, godz. 15.00. Po wygenerowaniu wniosku w systemie, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku, godz. 16.00.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 złotych. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729865,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

Źródło: UMWM