Zaznacz stronę

Mobilna wystawa pt. „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, jest wprowadzeniem do jubileuszu 100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Przestrzeń podzielona na trzy strefy przedstawia główne etapy życia naszego rodaka: „Młodość Karola Wojtyły i jego drogę do Kapłaństwa”, „Okres (nie tylko) krakowski” oraz „Wielki Pontyfikat”. Każda z tych części ukazuje ślady obecności Karola Wojtyły w pięciu subregionach Małopolski: w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, w subregionie tarnowskim, subregionie sądeckim, subregionie podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej. Obok części historycznej, bogato udokumentowanej fotografiami, można podziwiać piękno krajobrazu naszego regionu, także w kontekście aktywności Karola Wojtyły oraz na nowo przeżyć pielgrzymki Jana Pawła II do Małopolski. Sceny kulturowe są wsparte dodatkowo nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi m. in. piramidą holograficzną. Na potrzeby wystawy przeprowadzono kilkanaście wywiadów ze świadkami pontyfikatu.

Wystawa „Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II” została zrealizowana w ramach projektu pt. „5 scen kulturowych Małopolski Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, Oś 6: Dziedzictwo regionalne, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Adres:
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
www.idmjp2.pl
Telefon: 12 / 422 03 44
Wystawa jest czynna codziennie w godz. 9-16
Wstęp wolny.