Zaznacz stronę

Opis wystawy:

W Sali Papieskiej Muzeum Skarbca Katedralnego znajdują się pamiątki związane z Papieżem Janem Pawłem II, który jeszcze jako Kardynał Metropolita Krakowski przekształcił Muzeum Diecezjalne na Wawelu w Muzeum Katedralne i nadał mu szczególną rangę. Są tu Jego szaty, które nosił jako Kardynał oraz jako papież (sutanna, biret, piuska i pas), papieska infuła dekorowana złotymi blaszkami z wizerunkami m. in. Matki Bożej Częstochowskiej, symbolami Ewangelistów oraz herbem Jana Pawła II, przekazana katedrze wawelskiej podczas drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 roku, płyta pamiątkowa ofiarowana w 1978 roku Papieżowi Janowi Pawłowi II przez dziennikarzy włoskich (płyta ta jest odwzorowaniem pierwszej strony nadzwyczajnego wydania oficjalnego dziennika watykańskiego „L’Osservatore Romano” z 16 października 1978 roku). Możemy tu też zobaczyć fotel Ojca Świętego z Jego ostatniej pielgrzymki do Polski, podczas której odwiedził Katedrę Wawelską. Znajduje się tu także kolekcja egzotycznych pamiątek z podróży papieskich.

Nie sposób wyliczyć wszystkich bytności w Wawelskiej świątyni biskupa, potem kardynała Wojtyły. Niemniej jednak z Katedrą związane są decydujące momenty Jego życia. Tutaj, 2 listopada 1946 roku, jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła, odprawił swoją pierwszą mszę przy neoromańskim ołtarzu  w krypcie św. Leonarda m.in. w intencji swych zmarłych rodziców i brata. W dniu 28 września 1958  w uroczystość św. Wacława, patrona Katedry Wawelskiej był konsekrowany na biskupa, a 8 marca 1964 odbył się Jego arcybiskupi ingres do Katedry i ingres kardynalski w dniu 9 lipca 1967. 28 września 1978 roku w 20. rocznicę swoich święceń biskupich Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia Muzeum Katedralnego na Wawelu. Było to Jego ostatnie oficjalne wystąpienie na Wawelu przed wyborem na papieża. Wkrótce po tym wydarzeniu Kapituła Katedralna zadecydowała o nadaniu Muzeum Katedralnemu na Wawelu imienia Jana Pawła II. W 2008 roku przed wejściem do Katedry Wawelskiej stanął pomnik Jana Pawła II.

Obok pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II, Muzeum Skarbca Katedralnego obejmuje najstarsze i najważniejsze regalia polskie oraz przedmioty związane z kultem religijnym: wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny, obrazy i rzeźby pochodzące z fundacji królewskich, biskupich i szlacheckich, należące do najcenniejszych pamiątek Narodu Polskiego. Jednym z najważniejszych eksponatów Sali Królewskiej Skarbca Katedralnego jest niewątpliwie włócznia św. Maurycego, ofiarowana w 1000 roku podczas zjazdu w Gnieźnie Bolesławowi Chrobremu przez cesarza Ottona III, płaszcz koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski, miecz koronacyjny Augusta III z 1733 roku oraz szesnastowieczny miecz wydobyty z grobu Zygmunta Augusta, a także Złota Róża – dar papieża Klemensa XII dla Marii Józefy, żony króla polskiego Augusta III Sasa i liczne królewskie insygnia grobowe. Ponadto w Skarbcu Katedralnym znajduje się przepiękna bogato zdobiona siedemnastowieczna monstrancja fundacji biskupa Stanisława Dąmbskiego, pochodząca  z XVII wieku infuła biskupa Andrzeja Lipskiego ozdobiona tysiącem szlachetnych i półszlachetnych kamieni czy srebrny neogotycki pastorał biskupa Adama Sapiehy, wykonany w 1918 roku. Muzeum Katedralne na Wawelu posiada jedne z najbardziej wartościowych pod względem artystycznym i historycznym zbiorów sztuki w Polsce.

 

Adres: Wawel 2, 31-001 Kraków

www.katedra-wawelska.pl/

Tel. Centrum Informacji Katedry na Wawelu: 12 429 95 16

E- mail: info@katedra-wawelska.pl

Tel. Kasa Katedry na Wawelu: 12 429 95 15

Rodzaje i ceny biletów