Zaznacz stronę

Opis:

Muzeum znajduje się w głównym gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy Al. Racławickich w Lublinie w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego. Prowadzi do niego malowniczy dziedziniec, na którym od 1983 roku znajduje się słynny pomnik projektu prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, przedstawiający spotkanie Jana Pawła II z Prymasem Wyszyńskim. Wśród eksponatów Muzeum, na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Pośród wielu ciekawych dokumentów, fotografii i przedmiotów na uwagę zasługują krążek  z pociętego pnia drzewa oraz drewniana laska. Są to dary przekazane Muzeum przez ks. prof. Tadeusza Stycznia, ucznia i bliskiego przyjaciela Ojca Świętego. Obydwie te pamiątki zostały przywiezione  z górskiego regionu Aosta, gdzie Jan Paweł II chętnie odbywał piesze wycieczki.

Plaster drewna zabrany został na pamiątkę wycieczki zorganizowanej 20 VII 1995 r. Ścieżka, po której szli wycieczkowicze, ułożona była z drewnianych plastrów, kawałków pociętego pnia. Podczas odpoczynku poproszono Ojca Świętego i towarzyszące mu osoby o złożenie podpisów na jednym z takich krążków. Podpis Jana Pawła znajduje się w miejscu centralnym.

Drewniana laska została wykonana dla Papieża przez pracowników służb leśnych podczas górskiej wyprawy w roku 1999. Znajduje się na niej napis: SI ALLA VITA. W centralnym miejscu Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL stoją 2 trony papieskie. Są one świadkami wielkiego wydarzenia, jakim w historii naszego miasta  i Uniwersytetu była wizyta Papieża. W dniu 9 VI 1987 r. na KUL odbyły się 2 spotkania z Janem Pawłem II. Pierwsze, z przedstawicielami świata nauki, miało miejsce w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Następnie Ojciec Święty spotkał się ze społecznością akademicką KUL na dziedzińcu uniwersyteckim.

Tron ze spotkania Ojca Świętego ze światem nauki, zwieńczony rzeźbionym i polichromowanym herbem papieskim, wykonany jest z drewna dębowego oraz obity złotym adamaszkiem. Poręcze i boczne listwy zakończone są wyrzeźbionymi i złoconymi motywami wolut. Dębowy tron jest tapicerowany bladożółtym aksamitem. Na jego oparciu wyeksponowano stułę, ozdobioną licznymi symbolami. Po jej lewej stronie widnieje herb papieski oraz zawołanie Jana Pawła II „Totus Tuus”. Z prawej strony umieszczono symbol II Krajowego Kongresu Eucharystycznego wraz z jego hasłem „Do końca ich umiłował”, będącym jednocześnie hasłem III pielgrzymki Papieża do Polski. Poniżej złotą nicią wyhaftowano rok wizyty oraz skrót KUL wraz z dewizą uniwersytetu „Deo et Patriae”.

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL gromadzi i udostępnia eksponaty ilustrujące historię Uniwersytetu – od mementu założenia przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1918 r., po czasy współczesne. Przybliża wydarzenia historyczne, studencką działalność samorządową i kulturalną. Prezentuje postaci wybitnych profesorów, doktorów honoris causa, studentów i absolwentów, oddaje wyjątkowy klimat panujący w środowisku akademickim KUL.

 

 

Adres: Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin, Gmach Główny, s. 29

Godziny otwarcia: pn.-pt. 9.00 – 15.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. Wizyty grupowe należy zgłaszać  z wyprzedzeniem.

Rezerwacje grupowe: 

Tel. (81) 445 41 53, (81) 445 40 29,

E-mail: muzeum.kul@kul.pl

www.kul.pl/muzeum-uniwersyteckie-historii-kul,12137.html