Zaznacz stronę

Siostry Dominikanki, ks. Piotr Dydo-Rożniecki pomagający osobom niepełnosprawnym w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa, rzeźbiarz Gustaw Zemła, Grzegorz Górny oraz osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie komunikacji wewnątrz- parafialnej w czasie pandemii – to tegoroczni laureaci Nagrody TOTUS TUUS 2020, przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach Dnia Papieskiego. Nagrodę Specjalną przyznano o. prof. Jackowi Salijowi OP za całokształt dorobku naukowego.

 

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 w kategorii „Promocja godności człowieka” została przyznana Siostrom Dominikankom i Ks. Piotrowi Dydo-Rożnieckiemu za heroiczną pomoc osobom niepełnosprawnym w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa.

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” została przyznana Panu Kazimierzowi Gustawowi Zemle za znakomite rzeźby tworzone ad maiorem Dei gloriam, łączące sferę sacrum z doskonałym warsztatem rzeźbiarskim.

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. Bp. Jana Chrapka” została przyznana „Osobom świeckim i duchownym zaangażowanym w tworzenie różnych form komunikacji wewnątrz-parafialnej w okresie pandemii”.

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana Panu Grzegorzowi Górnemu za twórczość pisarską i publicystyczną inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II podejmującą problemy, wyzwania oraz nadziej współczesnego Kościoła i świata.

Specjalna Nagroda TOTUS TUUS za rok 2020 została przyznana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP za całokształt dorobku naukowego, nieoceniony wkład w formowanie katolickich elit oraz pomoc osobom prześladowanym.

 

Źródło: Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”/ KEP