Zaznacz stronę

– Cały zamysł wystawy ma jeden cel. Jest nim spotkanie z Ojcem Świętym przez ślady, które nam zostawił – mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas otwarcia wystawy „Nasz papież” w Muzeum Archidiecezjalnym w Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

 

Arcybiskup podkreślił, że pontyfikat Jana Pawła II był niezwykle płodny i owocny w dokonania dla Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. – Ojciec Święty niestrudzenie wołając, by otworzyć drzwi Chrystusowi, upominał się o godność człowieka i poszanowanie jego praw.

Dodał, że Jan Paweł II podkreślał rolę kultury jako podstawy dla suwerenności ludów i narodów. Zwracał też uwagę, że pełna wolność człowieka zależy od poszanowania wolności religijnej. – Ojciec Święty dawał przykład tego, co znaczy być otwartym na Chrystusa i iść wiernie wszędzie tam, gdzie on wzywa, aby być Jego świadkiem.

Prezes Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski, zaprezentował okolicznościowy znaczek z Janem Pawłem II. Podzielił się swoją osobistą refleksją, kiedy jako młody chłopiec oglądał transmisję z konklawe i kiedy po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, widział blask na twarzy swojego ojca.

Ks. prof. Andrzej Witko, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego, zaznaczył, że celem wystawy jest nie tylko przedstawienie pontyfikatu Papieża Polaka, ale także próba odpowiedzi na pytanie, ile w nas zostało z nauczania Jana Pawła II i jego duchowego dziedzictwa. Wystawa dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich prezentuje początek życia Karola Wojtyły w Wadowicach, a później w Krakowie. Druga część dedykowana jest pontyfikatowi, a jej punktem centralnym są papieska sutanna i stuła, mające podkreślić realną obecność Świętego pośród zwiedzających. Duchowym przewodnikiem w tej części jest Benedykt XVI. „Ostatni akord” wystawy – oratorium – pozwala na osobistą refleksję, modlitwę i zadumę.

 

Autor: Joanna Folfasińska

Fot.: Joanna Adamik